Carlo Vaiarello började med bitcoin-mining som 14-åring. I dag är han 23 – och nyckelperson bakom ett nytt bolag som hjälper casinospelare och spelföretag att hitta varandra. Snart kan det handelsnoteras.

Vi ser alla reklamen för nätcasinon överallt, men för publiken kan utbudet kännas svåröverskådligt. Och det är här Vici iGaming kommer in.

Sajterna som Vici iGaming producerar omfattar rika men överskådliga flöden av nyheter och översikter, där utvecklingen hos rader av anknutna speltjänster följs noga. På så vis kan intresserade spelare överblicka aktuella möjligheter och erbjudanden. Inte minst handlar det om att fånga upp nya spelare som närmar sig utbudet exempelvis genom googlesökningar.

– Vi ger speloperatörerna högkvalitativa leads, baserat på innehåll som rankas högt vid sökningar, och vi möjliggör väldigt effektiv konvertering, berättar bolagets nytillträdde vd Nick Mounteer.

Verksamheten har sin bas på Malta – men finansiellt sett är företaget nu stockholmskt, genom holdingbolaget Vici iGaming AB. En nyemission ska ge kapitalet som lägger grunden för expansion vidare mot Europa, och avsikten är att företaget inom 8–10 månader ska noteras på Spotlight Stock Market.

– Jag kände Trond Nyland, en av grundarna, från min tidigare bana som konsult. Vi samarbetade väldigt framgångsrikt inom mobilspel, säger Nick Mounteer.

Nick Mounteer har själv arbetat i över 22 år inom spelindustrin, inte minst i ledande roller i startupföretag. I dag är han 49 år. När det gäller bolagets egna ess på hand vill han framhålla en yngre förmåga – den 23-årige ”underbarnet” tillika teknikchefen Carlo Vaiarello, som också är delägare i bolaget.

– Carlo är en nyckelperson när det gäller att förverkliga vår strategi. Han är ung, och har visat sig enormt framgångsrik bland annat på blockchainområdet. Han var runt 14 när han ’minade’ sin första bitcoin. Han är väldigt snabb på nya saker, och han står bakom huvuddelen av vår produktutveckling.

I början av året lanserade Vici iGaming en så kallad affiliatehemsida, toppcasinobonus.com, där företaget samarbetar med Cherrys igaming-gren ComeOn vilken omfattar en rad varumärken.

ANNONS
ANNONS

Hittills har Vici iGaming ägts helt av grundarna Trond Nyland och Rune Solstad tillsammans med Carlo Vaiarello. Teckningsperioden för den nu aktuella emissionen, som alltså gör bolaget publikt, är redan i gång och löper fram till den 20 juni. Kapitalanskaffningen är den enda bolaget räknar med att behöva innan börsnotering och positivt kassaflöde.

I en inbjudan, där emissionsmemorandumet sammanfattas, beskriver bolaget sina stora förväntningar på tillväxt- och vinstmöjligheterna som kommer att ha vuxit fram inom tre år. Omsättning över 50 miljoner kronor förutspås, med en rörelsemarginal före avskrivningar på hela 85 procent. Inom kort tänker företaget gå in på marknaderna i Sverige, Danmark, Storbritannien och Nederländerna, och redan senare i år ska varumärken lanseras i Frankrike, Spanien och Italien.

Bolaget beskriver affiliatemarknadsföringen som attraktiv för operatörerna på den snabbväxande igaming-marknaden, inte minst genom de bättre möjligheterna att spåra och utvärdera utfallet. Även nyckelpersonernas branschledande kompetens lyfts fram i inbjudan.

Om emissionen fulltecknas får bolaget in cirka 10 miljoner kronor, tänkta att täcka hela kapitalbehovet. Emissionskursen 7:60 kronor värderar bolaget till 19 miljoner kronor före kapitaltillförseln, och de nya aktierna kommer vid fullteckning att motsvara drygt 34 procent av ägandet.

Vill du investera? Så gör du


Digital anmälan BankID >

Anmälningssedel >

Teaser >

Memorandum >