När priserna på energi och drivmedel rusar och den amerikanska dollarn är stark är det lätt att tro att även guldpriserna borde stiga. Här förklarar Michel Rufli, vd på Nordic Gold Trade, vad som påverkar guldets värde och varför det egentligen är ointressant för oss att titta på guldpriset i dollar.

Det är tuffa tider. Under gårdagen höjde Riksbanken styrräntan med en procentenhet till 1, 75 procent i ett försök att bromsa inflationen. Detta sedan både hushåll och företag just nu har svårt att få ekonomin att gå ihop.

Ökad efterfrågan på fysiskt guld

En utmaning som kan härledas till stigande priser på livsnödvändigheter som energi och livsmedel. Inflationen spiller även över på den amerikanska dollarn som just nu befinner sig på sin starkaste nivå och fortsätter stiga. Mitt i allt detta ökar efterfrågan på fysiskt guld.

Så varför stiger då inte priserna på guld, och hur stor del har priset på den amerikanska dollarn i den utvecklingen?

Det bad vi Nordic Gold Trades vd Michel Rufli besvara.

Ingen koppling mellan energi och guld

Enligt Rufli finns det egentligen ingen direkt koppling mellan guldpris och stigande elpriser, även om det historiskt sett funnits kopplingar mellan exempelvis guld- och oljepriset.

Dock innebär det inte att stigande energipriser per automatik genererar stigande guldpriser.

Desto mer påverkas värdet på guld av den amerikanska dollarn, eftersom guldpriset sätts i dollar, vilket med vår krona mätt, gör oss beroende av guldpriset och dollarns rörelse.

Det innebär att vi generellt sett har en mer utjämnad prisrörelse på guld i svenska kronor jämfört med dollar. Vid korta tillfällen kan dock dessa två påverka priset åt samma håll, då i korta rörelser.

Ett bra exempel på det är prisrörelsen på guld i svenska kronor som uppstod i mitten av juli i år. En snabb rörelse nedåt beroende på ett cykliskt fallande guldpris, och en snabb kronförstärkning mot dollar. Det höll i sig några dagar och sedan var vi tillbaka på i princip samma nivå som tidigare”, säger Michel Rufli

”Mät guldpris i den valuta du verkar i”

Viktigt att komma ihåg är dock att vi bor i Sverige och följaktligen har inkomster och utgifter i svenska kronor. Att titta på guldpriset i dollar och tycka att utvecklingen är svag när värdet under motsvarande period i svenska kronor i själva verket ökat med närmare 15 procent blir därför missvisande.

”Mät guldpris i den valuta du lever och verkar i. Då ser du hur utvecklingen egentligen är”, säger han.

Så här har guldpriset gått i svenska kronor det senaste året jämfört med börsen under samma tid. (Källa: Nordic Goldtrade)

Borde gått upp mer än det gjort

I likhet med marknaden i stort påverkas också guldpriset av aspekter som geopolitik, ökad penningmängd och finansiell oro. Men går det att säga vad som långsiktigt påverkar värdet på guld?

”Tittar vi på en historiskt stora ökningen av penningmängd sedan 2008 så borde egentligen guldpriset gått upp mer än vad det gjort. Men över tid, till exempel sedan President Nixon beslutade att inte längre låta guldpriset vara kopplat mot dollar så är guldpriset i en stigande trend. Vad som däremot händer i framtiden är det ingen som kan förutse, men jag har svårt att se att vi ska bryta den trenden i rådande finansiella klimat”, säger Rufli.

Köp guld och låt det ligga

Med allt detta sagt är intresset för fysiskt guld fortsatt stort, med fler köpare än tidigare, konstaterar Michel Rufli.

”Det handlar både om förstagångsköpare och återkommande kunder som fortsätter investera i guld i rådande börsklimat”, säger han

En god investering som framförallt är att betrakta som ett attraktivt komplement till dina övriga investeringar, och då över tid.

”Bäst är att köpa och glömma, då agerar tiden tillsammans med guldpriset på det sätt det gör bäst, nämligen en långsiktig försäkring mot övriga investeringar”, säger Rufli.

”Världsmarknadspriset på guld i svenska kronor var i januari 2000 knappt 80.000 kronor per kilo, idag ligger det på ungefär 580.000 kronor per kilo. I vissa korta rörelser har det utvecklats negativt, vilket är helt normalt. Men tanken med guld är långsiktighet och diversifiering. Vilket jag tycker att en graf över priset i svenska kronor visar på”, säger han.

Att skynda långsamt är således att föredra, även om du precis fått upp ögonen för guld. För sent kan det heller aldrig bli, enligt Rufli.

”Nej det är inte för sent att köpa guld, köp över tid och låt det ligga, det är mitt bästa tips för förstagångsköparen. Det spelar inte så stor roll när man börjar köpa guld, det viktiga är att köpa och äga fysiskt guld”, avslutar han.

Fakta om att investera i fysiskt guld
Nordic Gold Trade AB är ett helsvenskt privatägt bolag som enbart handlar med fysiskt guld. Här hittar ni några av de mest erfarna handlarna i investeringsguld på den svenska marknaden

Vår vision är att du som kund ska bemötas av ett professionellt team som har lång erfarenhet av ädelmetaller. Vi står för ett personligt bemötande och sätter oss in i varje kunds unika situation. Välkommen att kontakta oss för att hitta de produkter och tjänster som passar dig bäst.

Köp investeringsguld

 

Läs även: Experten: ”Intresset för guld blir allt större”[Dagens PS]

Läs även: Dollarn kan stiga om inflationen fortsätter [Dagens PS]