”Inflationen är för hög”, anser Riksbanken som nu höjer styrräntan med 1 procentenhet (100 punkter) till 1,75 procent – men det stannar inte där.

ANNONS

Enligt Riksbanken har inflationen skenat i väg för mycket med effekten att hushållens köpkraft urholkas samtidigt som både hushåll och företag får uppenbara svårigheter att planera sin ekonomi.

Med det argumentet höjs styrräntan 100 punkter, eller 1 procentenhet till 1,75 procent.

”Prognosen för styrräntan är att den fortsätter att höjas under det kommande halvåret. Inflationsutvecklingen framöver är fortfarande svårbedömd och Riksbanken kommer att anpassa penningpolitiken efter behov för att säkerställa att inflationen återförs till målet”, skriver Riksbanken i ett pressmeddelande.

Riksbanksdirektionen i Sverige följer därmed samma linje som centralbanker världen över med den amerikanska centralbanken Federal Reserve som riktmärke.

”Flera faktorer har bidragit till att driva upp inflationen. Under pandemin uppstod globala obalanser mellan utbud och efterfrågan. Rysslands krig i Ukraina har drivit upp priserna ytterligare på flera viktiga råvaror och skapat allvarliga störningar på energimarknaderna i Europa, vilket har fått el- och gaspriserna att stiga till mycket höga nivåer”, menar Riksbanken.

När styrräntan nu höjs så kraftigt och fler räntehöjningar stundar kommer det att bli smärtsamt för hushåll och företag, är bedömningen.

Men enligt Riksbanken skulle det kosta mer för hushållen och företagen om inflationen tillåts ligga kvar på dagens höga nivåer.

ANNONS
ANNONS

Riksbanken fortsätter med sina tillgångsköp fram till årsskiftet. Därefter kommer innehavet av värdepapper successivt att minskas genom löptider med målet att halveras under prognosperioden.

Läs även: FI-toppen: Blir det knapert – gå till banken [Dagens PS]