Dagens PS
Detta är en sponsrad artikel

Framtidens diagnosverktyg redo för global expansion

Calmarks produkter har mottagits väl på marknaden, med en kundnöjdhet på över 95 procent.
ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD
Uppdaterad: 07 nov. 2023Publicerad: 06 nov. 2023

Calmark Sweden AB, som utvecklar och säljer produkter för diagnostik för nyfödda, tillkännagav i september 2023 en kommande emission, med primärt syfte att identifiera samarbetspartner. 

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Vd Anna Söderlund delar här med sig av insikter om företagets utveckling, strategiska beslut och vad emissionen innebär för företagets framtid.

”Calmark har hjärta och hjärna, vi arbetar för att vara en del i att sänka spädbarnhetsdöden enligt FN:s hållbarhetsmål 2030”, säger vd Anna Söderlund.

För de flesta barn passerar resan från födseln genom den första veckan av livet utan större komplikationer. För en grupp barn leder dock medicinska tillstånd till ett behov av vård och behandling. Att snabbt kunna ställa diagnos är till nytta för både familjen och vården. 

Banbrytande diagnosverktyg

Calmark har utvecklat ett banbrytande diagnosverktyg som består av ett portabelt analysinstrument och en patenterad testkassett. Denna teknologi kortar ner tiden från provtagning till diagnos, vilket i sin tur leder till snabbare beslut om behandling. Första testet som lanseras nu mäter bilirubin och är det vanligaste blodprovet som tas på nyfödda.

Calmarks produkter har mottagits väl på marknaden, med en kundnöjdhet på över 95 procent, men som ett mindre företag har man mött utmaningar med att expandera försäljningen globalt i den takten man hade önskat. För att möta detta behov har Calmark beslutat att intensifiera sökandet efter en stark samarbetspartner som kan öppna vägen för ökad försäljning.

“Förutom att ett samarbete syftar till att skapa ett större värde för aktieägarna, möjliggörs också det som vi på Calmark brinner för allra mest – hjälp för en större del av jordens allra minsta invånare”, säger Anna Söderlund.

Läs mer om Calmark Neo-Bilirubin här!

Den befintliga försäljningen kommer att fortsätta som tidigare planerats. Detta är särskilt viktigt med tanke på Calmarks stabila distributörsavtal och det pågående behovet av Neo-Bilirubin på flera marknader.

“Vårt arbete med att sälja Neo-Bilirubin genom distributörer fortsätter som idag och vi ser inte att arbetet med att identifiera en samarbetspartner kommer ändra det – trots att vi är en liten organisation”, betonar Söderlund.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

En resa genom åren

Calmark har en imponerande historia som sträcker sig över 17 år. Under de första tio åren låg fokus på forskning och teknikutveckling. År 2016 inleddes en ny fas med framtagning av en plattform för flera tester.

“Vår grundare Mathias Karlsson, som också är styrelseordförande, tog fram ett smartphonebaserat kolorimetriskt test som CE-märktes redan 2014, men som inte marknadslanserades eftersom marknaden vid den tidpunkten bedömdes för omogen. Ända sedan start har man dock arbetat med att säkra patent på uppfinningarna som tagits fram och det innebär att vi nu är väl rustade inför den förändring mot nära vård som nu sker. Vi ser att vår teknik kan användas inom fler områden än nyfödda barn och diskussioner med ett flertal andra bolag har inletts runt ett tekniskt samarbete, vilket jag tycker är en väldigt spännande utveckling”, säger Söderlund.

Vill göra världen bättre

Under oktober/november 2023 kommer företaget genomföra en emission för att stärka samarbeten och främja försäljningen. Målet är att få emissionen fulltecknad och man kommer samtidigt att emittera teckningsoptioner för att förhoppningsvis öka kapitalet ytterligare under våren 2024.

“Vi arbetar med produkter som gör världen bättre. Calmark har både hjärta och hjärna, vi vill vara en del i att sänka spädbarnhetsdöden enligt FN:s hållbarhetsmål 2030. Oavsett var i världen man föds bör det finnas en möjlighet att ställa diagnos på vanliga lättbehandlade tillstånd hos nyfödda”, avslutar Anna Söderlund.

Om du vill läsa mer om Calmarks verksamhet, klicka här för mer information.
ANNONS
ANNONS
ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS

Senaste nytt

ANNONS