Maven Wireless – listat på Nasdaq First North ­– är en av börsens okända snabbväxare. Nyligen har bolaget tecknat ännu en stororder – motsvarande cirka 33 Mkr från en österrikisk kund. På kort tid har bolaget tecknat ramavtal till ett motsvarande värde på cirka 700 Mkr.

ANNONS

Att säkerställa täckning i tunnlar, på tåg, tunnelbanor, arenor och i byggnader, är något som blir allt viktigare då samhället digitaliseras och strävar efter bättre täckning på platser där människor befinner sig.

Telekombolaget Maven Wireless produkter och tjänster används för just detta och bolaget tar nu stora marknadsandelar globalt.

”Våra lösningar för trådlös täckning i tunnlar och inomhus ligger sannolikt längst fram i världen och är skyddade med 56 olika patent. Behovet av våra tjänster är mycket stort, något som gör att vi på kort tid kunnat teckna ett stort antal internationella avtal”, säger Fredrik Ekström, VD för Maven, och fortsätter:

”Jag ser att vi kommer fortsätta att hålla en hög tillväxt som även tilltar i takt med att 5G byggs ut. I år ligger vi redan på rekordnivåer både för ordermottagning och försäljning, ackumulerade order på motsvarande totalt 149 MSEK bara under 2022.”

Arbetar med landets längsta tunnel

Ordern på 33 Mkr kommer från det Österrikiska Trafikverket som ansvarar för Koralm tunneln. När den står färdig kommer tunneln bestå av en järnvägstunnel och därmed bli landets längsta tunnel på nästan 33 kilometer.

Sammantaget uppgår Mavens orderbok till 127 Mkr. Kunderna är från hela världen och sedan starten 2016 har tillväxten varit hög, vilket gjort att bolagets ramavtal nu uppgår till cirka 700 Mkr.

”Vi har goda förutsättningar att behålla den här höga tillväxttakten i takt med att vi expanderar internationellt. Konkurrerande bolag uppvisar mycket sämre leveransförmåga samt oförmåga att erbjuda moderna produkter och lösningar vilka är fullt ut digitala med stöd för 5G.”

ANNONS
ANNONS

Investera i Maven Wireless via Avanza och Nordnet 

Avanza
Nordnet
Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.


Läs vidare:

Mer information om Maven Wireless här [Maven Wireless]
Återvunnen plast ska tredubblas – på tre år [Dagens PS]