Det finns en stor uppsida i Livsdals-aktien. Bolaget – som genomför kapitalanskaffning i en så kallad pre-IPO. En uppdragsanalys av Emergers gör i sin basbedömning att aktien när den listas inom 12 – 18 månader kommer att handlas upp 60 procent. I ett mer positivt scenario blir uppsidan hela 320 procent.

Med ren, covid-fri luft i delade utrymmen som service, provisionsdriven utrullning i Nordeuropa och tre års kassaflöde direkt vid försäljning ser vi potential för intäkter över 100 mkr de kommande tre åren. Det är en slutsats i Emergers analys.

Teckna med BankID

Positiva utsikter

”För den som tror att kontorsmarknaden kommer vilja bättra på sitt skydd mot smittspridning eller bara förbättra inomhuskvaliteten för anställda ser vi sammantaget stöd för en positiv syn på utsikterna för Livsdal och bolagets aktie”, skriver Emergers analytiker.

Med ett närliggande noterat jämförelseobjekt, obefintlig historik och många osäkerhetsfaktorer är det mer sannolikt med en potentiell värdering runt 7,5x EBITDA inom vår prognoshorisont, vilket efter en utspädning vid en framtida notering på 30 procent motsvarar ett motiverat värde på 160 kr på 24 – 30 månaders sikt. Det är dock förknippat med hög osäkerhet och risk.

”Lyckas Livsdal etablera och rulla ut sin modell på marknaden är det inte otänkbart att de motiverade multiplarna närmar sig 20x snarare än 7,5x, vilket med vår prognos skulle motsvara en kurs på 420 kr, även om det kommer ta några år att visa marknaden att man verkligen kan leverera hög skalbar tillväxt”, konstaterar Emergers.

I pågående emission går det att teckna för 100 kr/aktie.

Livsdals skalbarhet och återkommande intäkterna att bolaget har många likheter med andra as-a-service-bolag som ofta handlas på EV/EBITDA-multiplar mellan 15x och 20x, och långt högre än så för de riktigt skalbara snabbväxarna, påpekar Emergers analytiker.

Ingen aggressiv värdering

I analysen konstateras att många delar av affärsmodellen, såsom att hyra ut luftreningsmaskiner med en löptid på tre år och kassaflöden i förskott, känns igen från noterade kollegor som QleanAir, noterat på First North med ett börsvärde på ca 560 mkr. Å ena sidan visar det att modellen fungerar och kan ge en hög kassakonvertering till stöd för förvärv, amorteringar eller utdelningar, som det gjort i QleanAirs fall.

”QleanAir har också sålt avtal till finansbolag för att finansiera sin tillväxt och QleanAirs hälsosamma EBITDA-marginal på 20 procent visar att våra antaganden för Livsdal inte är särskilt aggressiva”, heter det i analysen.

Securitas och Academedia nya kunder

Sedan bolaget lade om affärsmodellen till att sälja ren luft som tjänst efter sommaren visar tidiga erfarenheter från Stockholm att bolaget haft en avslutsfrekvens på 10-20 procent och fått in ett tiotal kunder sedan 1 september, som tecknat sig för omkring 35 enheter.

Bland kunderna syns Securitas, Academedia och VNV Global, där vd Per Brilioth gjort sig känd som mycket framgångsrik VCinvesterare som bland annat ansvarade för en avkastning på 34 gånger pengarna (3400 procent) på dåvarande Vostok New Ventures investering i ryska Blocketkopian, Avito. Per Brilioth återfinns även på ägarlistan i Livsdal.

Här är analysen i sin helhet.

ANNONS
ANNONS

Läs även: I hetluften – möjlighet till pre-IPO investering [Dagens PS]

Experten: Många luftrenare är helt värdelösa [Dagens PS]

Pre-IPO – attraktivt att få vara tidig investerare [Dagens PS]

Erbjudandet i korthet

Publik nyemission i Livsdal Sverige AB (publ.) Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är bolagets emissionsinstitut i förestående publika nyemission. Teckna via nedan länkar.

Emissionsbelopp: Nyemissionen omfattar högst 58 000 aktier och uppgår till högst 5,8 Mkr.
Teckningskurs: 100 kr per aktie.
Teckningsperiod: 10 november 2020 – 4 december 2020 (förlängd från 24/11).
Teckningspost: Minsta post 200 aktier, därefter poster om 100 aktier.
Övrigt: De nya aktierna motsvarar 9,88 procent av företaget efter emissionen.

Teckna med BankID
Anmälningssedel
Informationsmemorandum

Investerarträffar
På grund av rådande omvärldssituation kommer vi inte samla till några större möten utan istället ha telefonmöte med alla som önskar det. Maila till [email protected] så bokar vi in en tid.

Du kan även lyssna på grundarna Tobias och Andreas Murray på bolagets hemsida.

Besök Livsdals hemsida

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.