Luftrenarföretaget Livsdal genomför ytterligare en nyemission om upp till 5,8 miljoner kronor till kursen 100 kronor per aktie.

Bolaget ska använda emissionslikviden för att säkerställa bolagets fortsatt snabba expansion – inte minst med tanke på den stora efterfrågan på luftrenare som covid 19-pandemin inneburit. Företaget meddelar också att man avser att notera Livsdals aktie inom 12 till 18 månader.

Livsdal har redan genomfört två mindre emissioner under 2020 på totalt 2,5 miljoner kronor till kursen 85 kronor per aktie. Dessa nyemissioner och den nu aviserade nyemissionen ligger inom ramen för en så kallad EU-emission, vilket innebär att prospektet ej är föremål för granskning och godkännande av finansinspektionen.

”Coronapanedemin har inneburit att intresset för ren luft på kontor ökat kraftigt. Något som gynnat Livsdal, eftersom vi använder marknadens bästa filter för luftrening. För att kunna dra nytta av den kraftiga ökningen på våra luftrenare behöver vi ytterligare expansionskapital. Vi har sålt för lika mycket de senaste fyra månaderna som under föregående sex år”, säger Tobias Murray, och fortsätter:

Livsdal nyemission
Tobias Murray, VD och grundare Livsdal.

”Dessutom har vi gjort om affärsmodellen till en prenumerationstjänst på ren luft, vilket innebär att vi hyr ut våra luftrenare, något som är mer kapitalkrävande. Samtidigt ökar förutsägbarheten i våra kassaflöden och vår lönsamhet förbättras ytterligare”.

Efterfrågan stor även utanför Sverige

Livsdal har det senaste halvåret byggt upp en säljorganisation på sju personer, vilket gör att bolaget nu har tio anställda. Efterfrågan är stor inte bara i Sverige, utan intresset från utländska potentiella kunder har tilltagit rejält. Under 2021 planerar bolaget att expandera till andra storstäder som London, München och Berlin. Det är alla städer som har stora problem med luftföroreningar.

“Vi märker en stor skillnad på vad man efterfrågar i dag jämfört med tidigare. Då var man inte så noga med vilken luftrenare man valde. Nu ska man ha den renaste luften. Det gynnar Livsdal, och när vi nu hyr ut våra luftrenare går det lättare att komma till avslut”, förklarar Tobias Murray.

Livsdal använder certifierade och individuellt kontrollerade HEPA-filter H13. Det är samma som i kärnkraftverk och på sjukhus och infektionsavdelningar.

Läs mer: Experten: Många luftrenare är helt värdelösa [Dagens PS]

ANNONS
ANNONS

Erbjudandet i korthet

Publik nyemission i Livsdal Sverige AB (publ.) Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är bolagets emissionsinstitut i förestående publika nyemission. Teckna via nedan länkar.

Emissionsbelopp: Nyemissionen omfattar högst 58 000 aktier och uppgår till högst 5,8 Mkr.
Teckningskurs: 100 kr per aktie.
Teckningsperiod: 10 november 2020 – 4 december 2020 (förlängd från 24/11).
Teckningspost: Minsta post 200 aktier, därefter poster om 100 aktier.
Övrigt: De nya aktierna motsvarar 9,88 procent av företaget efter emissionen.

Teckna med BankID
Anmälningssedel
Informationsmemorandum

Investerarträffar
På grund av rådande omvärldssituation kommer vi inte samla till några större möten utan istället ha telefonmöte med alla som önskar det. Maila till [email protected] så bokar vi in en tid.

Du kan även lyssna på grundarna Tobias och Andreas Murray på bolagets hemsida.

Besök Livsdals hemsida

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.