Allt fler upptäcker fördelarna med att få investera i bolag i en runda innan själva introduktionen sker, eftersom man då ofta kan köpa aktier till en attraktiv värdering. Det skapar goda möjligheter för en bra kursutveckling.

ANNONS

En pre-IPO grundar sig i att ett bolag ger investerare möjligheten att köpa in sig till en aktiekurs som är lägre än den kurs man planerar att sätta i samband med att introduktionen sker till den breda allmänheten.

Mer formellt kan man säga att en pre-IPO kombinerar en investering via privata marknader med en exitstrategi via börsen. Men om man inte är en större investerare kan det ofta vara svårt att få investera i samband med att en nyemission görs i samband med en pre-IPO.

En pre-IPO är en runda för att dra in kapital som ett bolag genomför inför en planerad IPO. Ofta handlar det om att sälja större aktieposter hos en grupp större investerare mellan 12–24 månader innan bolaget sätts på börsen.

Uppsidan med pre-IPO

Många större investerare tycker en pre-IPO är en intressant investering eftersom den vanligtvis lägre kursen minskar risken i investeringen eftersom den oftast sätts högre i samband med att aktien introduceras. Detta så kallade asymmetriska förhållande skapar goda förutsättningar för en kursvinst.

Detta grundar sig i att tidsperioden mellan pre-IPO och IPO innebär ett riskmoment som det kapitalanskaffade bolaget kompenserar investerare för.

Det finns dock goda skäl till att ge investerare en så kallad rabatt, eftersom bolaget utvecklas och bygger värden under tiden som sker mellan investeringen i pre-IPO-rundan och själva börsintroduktionen.

Som investerare kan det här vara värt att ställa sig själv frågan om hur man ser på bolaget och risken fram till introduktionstillfället. Har bolaget redan ordentliga kassaflöden så minskar risken i investeringen rejält.

ANNONS
ANNONS

Tvärtom, är det ett utvecklingsbolag i någon form utan kassaflöden – exempelvis ett läkemedelsbolag – är risken högre, men också möjligheten till en större avkastning.

Företag väljer att resa kapital inför en planerad notering av främst två anledningar. För mogna bolag med starka kassaflöden används en pre-IPO ofta som ett sätt att säkra kapital och uppväga risken att en IPO inte blir lika framgångsrikt som väntat.

För bolag med svagare kassaflöden används en pre-IPO i regel för att finansiera fortsatta investeringar och kostnader innan bolaget sätts på börsen.

Att känna till vid en pre-IPO

Det finns dock vissa specifika faktorer man bör känna till som investerare i en pre-IPO.

En pre-IPO har inte samma dokumentationskrav som en IPO och inkluderar i regel inte ett investeringsprospekt, vilket är det dokument ett kapitalanskaffande bolag använder för att tillhandhålla information i exempelvis en nyemission på börsen.

I och med avsaknaden av dokumentationskrav kan det vara svårare som investerare att få information om bolaget jämfört med en börsintroduktion då kraven på information är betydligt större. Framförallt då samma krav inte ställs på bolaget att dela med sig av information om sin finansiella situation.

Istället är kontakt med bolagets ledning något som är högst viktigt för att bilda en uppfattning om en specifik pre-IPO och det kapitalanskaffande bolaget.

Pre-IPO i praktiken

Ett bra exempel på detta är den pre-IPO som den kinesiska e-handelsjätten Ali Baba genomförde. Inför Ali Babas IPO på New Yorkbörsen 2014 riktades en pre-IPO mot den Singaporebaserade riskkapitalisten Ozi Amanat.

ANNONS
ANNONS

Enligt Bloomberg fick Amanat och hans klienter köpa aktier för 35 miljoner dollar. Detta för ett aktiepris under 60 dollar.

Ali Baba börsnoterades sedan för ett pris av 68 dollar per aktie, för att sedan handlas i intervallet 80 till 110 dollar under den första månaden på börsen.

Ali Babas pre-IPO illustrerar de fördelar som det kan innebära att investera i ett bolag innan en planerad IPO.

Framförallt i och med möjligheten att få köpa aktier för ett pris som är lägre än det planerade för börsintroduktionen.

Läs mer: Ren luft lönsamt – möjlighet till investering