Dagens PS
Detta är en sponsrad artikel

Agtira odlar där kunderna finns

”Agtira har potentialen att, tillsammans med Sveriges stora livsmedelsaktörer, förändra livsmedelsförsörjningen i grunden genom härodlade matvaror", säger vd Erik Jonuks (Foto: Agtira)
ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD
Uppdaterad: 11 okt. 2023Publicerad: 28 sep. 2023

Agtira levererar och driver anläggningar för en hållbar och lönsam livsmedelsproduktion, med fokus på närodlat. Bolaget bygger och driftar kundanpassade växthus med tillhörande IT-lösningar som är placerade i nära anslutning till livsmedelsbutiker, för att på så sätt skapa ”härodlade” grönsaker förutsägbara priser, pålitliga leveranser och minimalt med svinn.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Utöver grönsaksodling har bolaget även ett kompletterande fiskhus där man föder upp härodlad lax, som föds upp i ett slutet kretslopp med grönsaksodlingarna.

Smart affärsmodell

Bolagets affärsmodell, ”farming- as-a-service”, går ut på att Agtira bygger och driftar en skräddarsydd odlingsanläggning med just de produkter som kunden vill ha. Kunden köper i sin tur hela sitt behov till redan fastställa priser, under en längre period, ibland upp till 15 år. Det betyder att 100% av produktionen är såld på förhand till en förutbestämd vinstmarginal.

Bolagets nytillträdde vd, Erik Jonuks, menar att den här affärsmodellen kan ge bra lönsamhet i bolaget.

”Affärsmodellen är central för Agtiras tillväxtpotential. Genom våra partnerskap med Greenfood och fastighetsbolaget NP3 så har vi undanröjt bolagets största tillväxthinder det vill säga, vi har nu säker avsättning av våra produkter och vi undviker kapitalbindning i nya produktionsanläggningar. Genom affärsmodellens utformning och de partners som ingår i den så har vi byggt en grund för mycket snabb marknadstillväxt”, vd Erik Jonuks.

Affärsmodellen består alltså av fyra delar – Agtira, fastighetsbolaget som finansierar produktionsanläggningen, grossisten och handlaren.

Detta innebär att Agtira skyddar sig från kapitalintensiva investeringar, eftersom fastighetsbolaget är med och finansierar projektet. Handlaren binder dessutom upp sig på längre avtal som sträcker sig runt 10–15 år. Utifall att Agtira producerar mer grödor än vad handlaren vill ha köper grossisten eventuella övervolymer.

Erik Jonuks understryker också att det finns en stark trend i världen där långa leveranskedjor ifrågasätts och fortsätter:

”Agtira har kompetensen och potentialen att, tillsammans med Sveriges stora livsmedelsaktörer, förändra livsmedelsförsörjningen i grunden genom härodlade matvaror”.

Bolaget erbjuder helt kundanpassade anläggningar med det tillhörande egenutvecklade styrsystemet PICS. PICS optimerar, driver och utvecklar Agtiras odlingar och ger dessutom information som det mänskliga ögat inte kan se. Allt för att optimera odlingarna.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Investeringscase

På frågan om varför Agtira är en gynnsam investering, ger Erik Jonuks tre anledningar.

”Den första och andra handlar om timing. Agtira har redan passerat den osäkra testfasen. Vi har tillräckligt mycket data för att bevisa att vår kompetens, erfarenhet och teknologi fungerar och står nu inför en kommersiell utrullningsfas. Den tredje anledningen är Agtiras gynnsamma affärsmodell – där vi undanröjt det största tillväxthindret, nämligen kapitalbindningen i produktionsanläggningarna”.

Bolaget genomför just nu en företrädesemission där de vill ta in cirka 80 miljoner kronor. Pengarna ska användas för utveckling av anläggningar, samt kvittning av lån och för att säkerställa bolagets rörelsekapitalbehov under de kommande tolv månaderna.

Hållbar livsmedelsproduktion – en investering i framtiden

Vid det här laget känner förmodligen de flesta till FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. De finns för att uppnå fyra viktiga saker till 2030 – avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter, främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen.

För att lösa klimatkrisen är frågan om hållbar global livsmedelsproduktion en väsentlig del i ekvationen. Det finns flera så kallade foodtech-bolag som driver utvecklingen mot ett mer hållbart jordbruk.

Svenska börslistade Agtira är ett av dem.

Erbjudandet i korthet
Läs mer och teckna i Agtiras pågående företrädesemission nedan, välkommen!

Unit: En Unit består av sexton (16) aktier och tre (3) teckningsoptioner.
Teckningskurs: 88 kronor per Unit.
Företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen den 25 september 2023 är registrerad som aktieägare i Agtira erhåller en (1) uniträtt för varje innehavd aktie i Agtira, med förbehåll för de restriktioner som framgår i avsnittet ”Villkor och anvisningar” nedan. Uniträtterna berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna nya Units i Företrädesemissionen, där sjutton (17) uniträtter berättigar till teckning av en (1) ny Unit i Agtira. Teckning av nya Units kan även göras utan stöd av uniträtter.
Teckningsperiod: 27 september – 11 oktober 2023 Avstämningsdag för att erhålla uniträtter 25 september 2023
Handel med uniträtter: 27 september – 6 oktober 2023
Handel med BTU: 27 september – 23 oktober 2023

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.
ANNONS
ANNONS
ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS / SPONSRAD
ANNONS / SPONSRAD

Detta är en artikel publicerad på uppdrag av en sponsor. Innehållet i dessa artiklar reflekterar inte Dagens PS eller redaktionens åsikter.

ANNONS

Senaste nytt

ANNONS