Dagens PS

Krönika: Ödmjuka ledare lyckas bäst

Ödmjuka och prestigelösa ledare lyckas bäst, konstaterar Dagens PS krönikör och expert på området. Bilden är tagen i ett annat coachsammanhang. (Foto: TT)
Ödmjuka och prestigelösa ledare lyckas bäst, konstaterar Dagens PS krönikör och expert på området. Bilden är tagen i ett annat coachsammanhang. (Foto: TT)
PO Lindvall
PO Lindvall
Uppdaterad: 12 nov. 2021Publicerad: 15 maj 2019

Vad krävs av ledare för att skapa en högpresterande organisation?

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Ledarskap ser olika ut i olika organisationer. Ledarskap utövas på olika sätt av olika ledare. Vad gör ett ledarskap mer framgångsrikt än ett annat? Finns det ett ledarskap som alltid är bättre än alla andra typer av ledarskap?

Förmodligen inte men forskningen visar ändå på en hel del väl tänkvärda fakta. Tittar vi på vad egna och andras studier visar, blir bilden ganska tydlig vad gäller vilken typ av ledarskap som leder till framgång.

Övertygande resultat

I början på 2000-talet genomförde jag en undersökning som omfattade ett antal olika organisationer inom olika branscher som presenterades i boken ”Coachologi: Laganda, lust och lönsamhet”. Ett av fallen som nämndes i min första artikel på Dagens PS, stack ut som mer än framgångsrikt, resultaten var minst sagt övertygande. Även så i uppföljningen 2011:

Produktivitetsökning: År 2000-2001 gick 800 anställda från att montera 35 till 43-44 fordon per dag. År 2011 monterade 1.100 anställda 80 fordon per dag.

Halvering av sjuktal: År 2000-2001 sjönk sjuktalen från 9 procent till 4,5 procent, och 2011 var sjuktalen nere på 3,3 procent.

Minskad personalomsättning: År 2000-2001 gick personalomsättningen från 35 procent till 6 procent. Personalomsättningen var 2011 nere på 4 procent.

ANNONS

Senaste nytt

Ledarna ändrade ledarskapet

ANNONS

Intressant är att dessa nyckeltal visar både på ytterst goda resultat, samtidigt som trivsel och arbetstillfredsställelse ökade. Det visade sig även hålla över tid och enligt rapporter från organisationen håller det fortfarande. Enligt medarbetarna var det viktigaste för att de lyckades med denna otroliga utveckling ledarnas förändrade beteenden. Att de ändrade sitt ledarskap från att peka med hela handen till att leda genom att ställa frågor, att de utvecklade ett coachande ledarskap. Vilket påverkade medarbetarnas motivation, engagemang, kreativitet, innovationsförmåga, ansvarstagande och resulterade i att förbättringsförslagen strömmat in år efter år.

I boken ’Good to Great’ beskriver Collins et al (2001) ett antal modeller som leder till uthållig framgång. En av dessa modeller gäller ledarskapet, eller vad de kallar nivå-fem-ledare. Nivå-fem-ledarna använder sig av fyra viktiga ledarstrategier eller metoder:

1. Leder genom att ställa frågor, inte genom att ge svaren.
2. Skapar dialog och debatt, inte tvång.
3. Gör kritiska analyser utan att skylla på någon.
4. Skapar en mekanism för röd flagg (= att säga till när något är dysfunktionellt och behöver förbättras).

Ödmjukhet framgångsrecept

Det som utmärker nivå-fem-ledare är att de är ödmjuka, prestigelösa och ofta lågmälda. Vilket är ganska långt ifrån myten om vikten av den starka karismatiska ledaren. Samtidigt är dessa ledare resultat- och målorienterade “arbetshästar”, som ser och uppmärksammar medarbetarna när saker fungerar bra och tar personligt ansvar när saker inte går lika bra.
Nivå-fem-ledarskap stämmer väl överens med vad jag kallar ett coachande ledarskap. Intressant är att detta var den typ av ledarskap forskarna fann i de elva företag som lyckats bäst över en trettioårsperiod i USA!

Värt att lära av? Hur många frågor ställer du per dag?

Krönikören PO Lindvall är forskare, ledarskapstränare och coach.

Missa inte PO Lindvalls tidigare krönikor i ämnet: Lydiga marionetter eller självgående medarbetare?, Detaljstyrande tyrann eller coach? och Är konstnärligt ledarskap sämst i klassen?

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
PO Lindvall
PO Lindvall

Certifierad master practitioner coach, ledarskapstränare och forskare.

PO Lindvall
PO Lindvall

Certifierad master practitioner coach, ledarskapstränare och forskare.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS