Amerikaners inkomstskillnader minskar sedan några år tillbaka. Särskilt snabbt har skillnaden minskat under coronapandemin, visar ny statistik. Det är första gången på flera decennier som det händer. 

ANNONS

USA är ett land där inkomstskillnaderna har ökat stadigt sedan 80-talet. Men sedan ett par år tillbaka ser vi ett trendbrott. Det rapporterar The Economist.

JP Morgan Chase Institute, en tankesmedja med anknytning till banken, har analyserat data från mer än sju miljoner hushåll. När man undersökte siffrorna 2010 ökade inkomsterna för de bäst avlönade 25 procenten allra mest medan de lägst avlönade hade en lägre procentuell inkomstökning.

2018 började det att vända, och under corona-året 2020 var trenden tydlig: De lägst avlönade hade en inkomstökning på sju procent, medan de mest välbärgade ökade inkomsterna med 4,5 procent.

The Economist förklarar det här med att ekonomin har befunnit sig i högkonjunktur i några år och att politikerna har valt att inte bromsa.

”Traditionellt sett har ekonomer oroat sig över att kraftig tillväxt ska få arbetslösheten att gå ner för mycket, vilket i sin tur skulle innebära ökade löner och i sin förlängning, inflation.

Stimulanser har lyft fattiga

Men de resultat vi kan ta med oss därifrån är att den ”för låga” nivån på arbetslöshet kan ligga betydligt lägre än man tidigare har antagit. Även med arbetslöshet under fyra procent höll sig inflationen på låga nivåer”, skriver redaktionen.

När pandemin kom svalnade ekonomin nästan över en natt och många fler blev arbetslösa. Det hade normalt lett till lägre inkomster, men så blev det inte. Att löneskillnaderna inte fortsatte att öka berodde på ett annat politiskt beslut, nämligen att gå in med olika typer av ekonomiska stödåtgärder för att klara krisen.

ANNONS
ANNONS

”Tack vare större satsningar på arbetslöshetsersättning och andra typer av stimulanser blev utgången väldigt annorlunda. De fattiga har tjänat mest på det, med mycket mindre inkomstbortfall än vad som annars hade varit fallet”, skriver The Economist.

Inkomstgapet i USA är emellertid fortfarande stort och det finns inget som säger att det fortsätter att krympa.

Läs också:

Bidens program halverade barnfattigdom
Inflationschock slår hårt mot USA-familjer
Barnarbetet ökar för första gången på 20 år