En ny undersökning visar vilka beteenden svenska bostadsägare tycker ska leda till att grannar blir uteslutna från en bostadsrättsförening. Särskilt en kategori av bostadsägare är impopulära – och attityderna varierar mellan olika åldersgrupper. 

Undersökningen är gjord av SBC (Sveriges bostadsrättscentrum) och redovisas i ett pressmeddelande.

Det största illdådet en bostadsägare kan göra enligt de svarande är att köpa en lägenhet uteslutande i syfte att hyra ut den i andrahand. 65 procent tyckte att det var grund till att neka en sökande medlemskap i en bostadsrättsförening.

På andraplats hamnade kategorin som har dåliga referenser från tidigare boenden. 52 procent såg detta som icke acceptabelt.

En tredje varningsflagg är när köparen har betalningsanmärkningar. 46 procent av de svarande tyckte att det berättigade en uteslutning.

ANNONS
ANNONS

Stor skillnad mellan olika åldersgrupper

Attityderna mot olika olika husägares beteenden skiljer sig mycket mellan olika åldersgrupper. 70 procent av personer mellan 51 och 65 år tycker till exempel att köpare som har som syfte att hyra ut i andrahand bör uteslutas, medan bara 45 procent av personer i åldern 18-30 håller med.

Samtliga anledningar till att utesluta personer från föreningar:

Vid vilka tillfällen anser du att det är berättigat att neka medlemskap i en bostadsrättsförening?

 1. När bostaden endast köps i syfte att hyras ut i andra hand 65 %
 2. När köparen fått dåliga referenser från tidigare boenden 52 %
 3. När köparen har betalningsanmärkningar 46 %
 4. När bostaden köps endast i spekulationssyfte 45 %
 5. När köparen är tidigare straffad 25 %
 6. När bostaden köps av någon som saknar svenskt medborgarskap 20 %
 7. När bostaden köps till någon annan (exempelvis familjemedlem) 10 %
 8. När bostaden köps av personer under 25 år 2 %
 9. När bostaden köps av personer över 65 år 1 %
 10. Annat 4 %
 11. Aldrig 3 %

Totalt tillfrågades 1.000 bostadsrättsägare i undersökningen.