Dagens PS

Svenska reallöner föll mest 2023

Reallönerna sjönk mest i Sverige 2023
Tobias Brännemo, chefsekonom hos Unionen, konstaterar att svenska reallöner föll mest 2023 men att vi är vinnare över ett längre tidsperspektiv. (Foto: Pressbild Peter Knutson)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 13 maj 2024Publicerad: 13 maj 2024

Reallönerna minskar i Sverige. Ändå tillhör svenskar, norrmän och finländare de anställda som klarat sig bäst, enligt en ny rapport.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Unionen är Sveriges största fackförbund med drygt 690 000 medlemmar på 88 000 arbetsplatser.

Nu presenterar man rapporten ”Ekonomisk utblick – förra årets vinnare är förlorare i längden”, den första rapporten i en serie ekonomiska analyser av relevanta ämnen.

Reallönerna har minskat

Den här gången handlar det om reallöneutvecklingen i en tid där inkomst- och förmögenhetsskillnaderna i stort ökar markant.

Det märks också i det faktum att reallönerna minskat de två senare två åren, konstaterar Unionen.

Drar man ut perspektivet kan man se att de senaste årens reallöneminskning inte är den trend vi sett tidigare.

I en analys av reallöneutvecklingen från 1998 och fram till idag har istället Sverige, Norge och Finland tillhört de länder där reallönerna ökat mest.

ANNONS

Senaste nytt

Bra modell

ANNONS

Unionen konstaterar att en framgångsfaktor är den svenska lönebildningen, som i sin modell använder inflationsmålet som utgångspunkt för löneutrymmet.

”Att vi använt inflationsmålet och även bibehållit förhållningssättet oavsett om inflationen varit lägre eller högre än inflationen har gjort oss till vinnare i längden. Många andra länder har i stället jagat den rådande inflationen”, menar Tobias Brännemo, chefsekonom hos Unionen.

Jämfört 13 länder

I den färska rapporten har Unionen jämfört reallöneutvecklingen i Sverige med den i tolv andra västeuropeiska länder.

Rapporten innehåller en jämförelse av reallönerna 2023 och en över perioden 1998-2023.

Analysen visar att Sverige var det land med störst fall i reallönen förra året. Även i de övriga nordiska länderna skedde en minskning, om än inte lika stor.

Utgår från tidigare inflation

I Belgien ökade reallönerna mest, men de steg även i Nederländerna, Spanien och Portugal.

ANNONS

”I Belgien har man ett system där löneökningarna direkt kopplas till inflationsutvecklingen under föregående år. Den väldigt höga inflationen 2022 resulterade därför i höga löneökningar under 2023. I kombination med att inflationen sedan minskade gav det höga reallöneökningar”, förklarar Tobias Brännemo.

Vinnare över tid

Men trots den utvecklingen 2023 hamnar Belgien på den undre halvan i en jämförelse över 25 år, tillbaka till 1998 då det svenska industriavtalet tillkom.

”Jämför man löneökningarna efter att industriavtalet kom till och fram till idag är Sverige tillsammans med Finland och Norge i stället de tre länder med den högsta reallöneökningen”, avslöjar Tobias Brännemo.

”Sett till hela perioden har Sverige haft mer än dubbelt så hög ökning som alla de länder som hade en ökning under 2023. Det visar att vår svenska lönebildningsmodell är en vinnare i längden”, menar Brännemo.

Sverige långt från lönetopp. Dagens PS

Tjänstemännen drar ifrån arbetarnas löner. Dagens PS

Reallönerna fortsätter nedåt i Japan. Dagens PS

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
Egen rådgivning för egenföretagare

Egen rådgivning för egenföretagare. För dig som är egenföretagare ser vardagen och arbetslivet lite annorlunda ut jämfört med en anställd. Därför har Unionen Egenföretagare en speciell medlemslinje för egenföretagare.

Kontakta Unionen
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS