En stekhet bostadsmarknad i Stockholm ”fortsätter att trotsa tyngdlagen enligt Danske banks chefekonom Michael Grahn. Också i mars ökar priserna och omsättningen är hög.

ANNONS

Danske banks Boprisindikator visar att priserna steg med 1,3 procent, även om justeringar för säsongsfaktorer gör att prisuppgången stannar på mindre än en procent.

Omsättningen på bostäder är också fortsatt hög, precis som under förra året. Det innebär att det trots allt som händer inte syns någon avmattning på bostadsmarknaden.

Stekhet bostadsmarknad svalnar inte

”Trots skakig börs, fallande reallöner och nya signaler från Riksbanken om att inflationen är alldeles för hög och att räntan därför måste höjas inom kort, så fortsätter bostadspriserna under hög omsättning att stiga”, säger Michael Grahn i bankens kommentar.

Prisökningen gäller alla bostäder utom de största, över 100 kvadratmeter. Banken konstaterar att när det gäller de största bostadsrätterna är prisutvecklingen mer volatil, eftersom det inte säljs så många i den storleken.

Inflation knaprar disponibel inkomst

Trots att de bundna bolåneräntorna stigit under den senaste tiden ökar alltså priserna på en stekhet bostadsmarknad i Stockholm. Danske bank förväntar sig att räntorna fortsätter att stiga, och tror att Riksbanken tvingas höja styrräntan med upp till 0,75 procent under 2021.

Även om Riksbanken höjer styrräntan med 0,75 procent fortsätter den att vara historiskt sett låg. Banken påpekar att varje höjning trots det kommer att väga tyngre för hushåll med hög skuldsättning.

Danske bank säger att de största dämpningseffekterna på bostadspriserna just nu är hushållens ränteförväntningar och att den disponibla inkomsten går ned med hög inflation. Också höjningarna av styrräntan kan få effekt på prisutvecklingen.

ANNONS
ANNONS

Banken säger att man lärt sig att inte underskatta bostadsmarknaden. Drivkrafter som låg räntekostnad och återhämtning på arbetsmarknaden väger upp för pandemieffekter. Banken uppskattar att priserna stiger långsammare framöver, under 2022 med cirka fem procent, och under 2023 två procent.

Läs även: Urstarka bostadspriser i Stockholm i februari [Dagens PS]

Läs även: Förväntan sjunker – fler svenskar binder sina bolån [Dagens PS]