Hushållens förväntan på bostadspriserna sjunker i SEB:s boprisindikator och andelen svenskar ökar som binder sina bolån.

ANNONS

Bankens boprisindikatorn backar med 16 enheter, från 45 till 29, i mars och på regional nivå ligger indikatorn mellan 24 och 36 enheter.

Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år ökar med 0,15 procentenheter från föregående månad och ligger nu på 0,97 procent.

Andelen svenskar som planerar att binda sina rörliga bolån ökar jämfört med förra månaden och ligger på 17 procent.

Andelen som säger att de i dag endast har rörlig ränta på sina lån minskar med 2 enheter till 16 procent jämfört med föregående månad.

Andelen som uppger att de har bunden ränta ökar med 4 enheter från 31 till 35 procent.

Så många har en kombo av bundet och rörligt

Andelen som har en kombination av bunden och rörlig ränta på sina bostadslån ligger kvar på 16 procent, samma nivå som föregående månad.

”Ett nytt ränteklimat står för dörren och hushållen förbereder sig för en tid av både stigande räntor och hög inflation”, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández i ett pressmeddelande från banken.

Andelen hushåll som tror på stigande priser det kommande året ligger den här månaden på 47 procent, en minskning med 8 enheter från förra månaden.

ANNONS
ANNONS

Andelen hushåll som tror på sjunkande priser uppgår till 18 procent, en ökning med 8 enheter från föregående månad. Andelen som tror på oförändrade priser ligger kvar på samma nivå som förra månaden, 26 procent.

”Det pågående kriget i Ukraina och dess ekonomiska konsekvenser når hushållens syn på den svenska bostadsmarknaden. Boprisförväntningarna sjunker till den lägsta nivån sedan juli 2020”, säger Américo Fernández.

Läs även: Trendbrott i synen på bostadspriserna [Dagens PS]