Dagens PS

SBAB: "Riksbanken har fel"

Riksbanken har överdrivit farorna med bolånen, menar SBAB
Villaidyll? Ja, i varje fall är bolånen inget hot mot nattsömnen för villaägarna, menar SBAB som anser att Riksbanken överdrivit hotbilden. (Foto: Jessica Gow/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 29 maj 2024Publicerad: 29 maj 2024

De svenska hushållens bolåneskulder är robusta och inte särskilt riskabla. Det säger SBAB och går på tvärs mot Riksbanken.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Det är sant att de svenska hushållens samlade skulder är relativt sett höga jämfört med en del andra länder, skriver SBAB, men bolåneskulderna ”framstår dock som betydligt mer robusta mot ekonomiska störningar, och därmed också som mindre riskabla för svensk ekonomi än vad Riksbanken och Finansinspektionen gjort gällande”.

Bakgrunden till att SBAB ställer sig i opposition till dessa båda storheter är analyser man gjort, delvis utifrån nya data om hushållens bolån.

Analys ur nya data

 Det visar analyser som SBAB gjort, delvis utifrån nya data, om hushållens bolån.

Slutsatsen man drar är att bolåneskulderna inte är en så stor risk som påståtts.

”Medianbolånet uppgår till 1,3 miljoner kronor bland svenska hushåll med bolån, och endast 14 procent har bostadslån som överstiger 2 miljoner kronor”, påpekar SBAB.

Finansinspektionen och Riksbanken har länge varnat för de makroekonomiska riskerna med de svenska hushållens bolån.

Riksbanken har vid flera tillfällen utmålat hushållens skulder som den enskilt största riskfaktorn i svenska ekonomi.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Riskerna överdrivna

Så är det inte, säger statliga SBAB.

Bankens nya rapport ”Hushållens bolån – Makroriskerna med dem är inte så stora”, säger just det titeln anger, att riskerna har överdrivits.

I rapporten används bland annat nya data från UC, Booli och Kantars Sifopanel.

”De risker som myndigheterna påtalat under många år har inte materialiserats, trots stora variationer i ränteläget, pandemi och skenande inflation i kölvattnet av Ukrainakriget”, konstaterar Robert Boije, chefsekonom hos SBAB.

Fel bild

”Vår nya rapport visar tydligt att bolåneskulderna är betydligt mer robusta mot ekonomiska störningar, och därmed mindre riskabla för svensk ekonomi, än vad Riksbanken och Finansinspektionen har gjort gällande”, understryker Boije.

61 procent av hushållen i Sverige äger sin bostad medan 39 procent hyr, enligt statistik från SCB.

ANNONS

35 procent av de som äger sin bostad uppger i SBAB:s undersökning att hushållet inte har några bolån alls.

Det innebär att det är ungefär 40 procent av hushållen i Sverige som har ett bolån, eller annorlunda uttryckt, att 60 procent av hushållen inte har några bolån alls.

14 procent har höga lån

Medianbolånet uppgår till 1,3 miljoner kronor bland hushållen med bolån och endast 14 procent av alla svenska hushåll har alltså bostadslån över 2 miljoner kronor. 

”En tydlig majoritet av bolånetagarna har förhållandevis små lån och det är samtidigt få som har mycket stora bostadslån. Bostadsägare i Sverige har dessutom i låg grad belånat sina bostäder för konsumtion och har därtill, sett i ett internationellt perspektiv, ett mycket stort sparande”, konstaterar Robert Boije.

”För stort fokus”

Enligt SBAB:s analys har för stort fokus lagts på skuldsättningen hos nya bolånetagare och för lite fokus på hur läget ser ut i hela stocken av befintliga bolånetagare.

SBAB vänder dessutom på begreppen och konstaterar att för 77 procent av alla bolåntagar-hushåll kan bostadspriserna falla 30 procent utan att bolånen blir högre än värdet på bostaden.

ANNONS

”Belåningsgraderna kan knappast anses utgöra vare sig en stor risk för svensk ekonomi eller för majoriteten av Sveriges bolåntagar-hushåll”, säger Robert Boije.

Läs mer:

SBAB om bopriserna: “Det värsta är nog över”. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS