Nu när Ryssland anfaller och krig bryter ut i Ukraina får det en rad negativa effekter på din privatekonomi.

ANNONS

Redaktörens tillägg: Sedan denna artikel publicerades har Ryssland invaderat Ukraina.

CNN Money radar upp följder som det skulle få på hushållsekonomin för amerikaner, men det är applicerbart även på svenska förhållanden.

Vid en militär konflikt i Ukraina med utlösande sanktioner från väst mot Ryssland, i kombination med en skadad infrastruktur för oljeleveranser, kommer det redan höga oljepriset att stiga ännu mer.

Det skulle spilla över på bränslepriserna, som redan är skyhöga vid pumpen. I Sverige slog dieselpriset nyligen världsrekord.

Även i USA är priserna på drivmedel höga, men inte med svenska mått mätt förstås.

ANNONS
ANNONS

Ryssland supermakt i olja och gas

Ryssland är, skriver CNN Money, en ”energisupermakt” när det gäller olja och gas.

Inflationen är nästa huvudvärk, särskilt i USA, men i viss mån även i Sverige. När priserna på gas och olja stiger blir det dessutom dyrare att värma upp hemmet.

Lägg där till stigande transport- och insatskostnader för företag, som måste tas ut från konsumenterna i form av prisökningar. Åtminstone till viss del.

Till saken hör, när det gäller energikrisen, att den slår hårdare mot europeiska länder än mot USA i och med närheten till oroshärden Ryssland-Ukraina.

Aktiemarknaden, som redan skakar, skulle få ett ännu mer kännbart avbräck med rikedomar som går upp i rök. Och pensionspengar skulle förlora betydande värden.

Hämma tillväxten i BNP

En instabil börs skadar samtidigt förtroendet för finansmarknader hos konsumenter och företag, skriver CNN Money.

ANNONS
ANNONS

Tillväxten i ekonomin, BNP, skulle bromsas upp och i spåren av det hota bland annat jobbtillväxten.

Stigande räntor och dyrare upplåningskostnader, vilket skulle drabba exempelvis bolånetagare, är andra negativa konsekvenser av ett krig i Ukraina.

Det kan också komma fler ryska cyberattacker, vilket USA:s president Joe Biden varnade för i veckan.

Läs även: Senioranalytiker spår oljepris på 150 dollar [Dagens PS]