Pensionsbolaget SPP har undersökt hur många svenskar som vill fortsätta att jobba efter 65-årsdagen. I en ny rapport framkommer att varannan vuxen kan tänka sig att fortsätta arbeta.

ANNONS

Den nya Demoskop-undersökningen, som SPP står bakom, frågar svenskar om de vill jobba efter 65-årsdagen.

Var femte svarar direkt ja på frågan och över 30 procent anger troligen. Sammanlagt svarar 54 procent ja eller troligen.

I undersökningen var det bara var fjärde som svarade nej på frågan.

Flexibilitet viktigt

Undersökningen visar samtidigt att flexibiliteten spelar stor roll.

”De tillfrågade hade i större utsträck­ning kunnat tänka sig arbeta efter 65 år om de fick större flexibilitet i arbetstider”, säger Shoka Åhrman, sparekonom på SPP, till Di.

ANNONS
ANNONS

Samtidigt som många alltså vill arbeta längre så vill de flesta inte höja pensionsåldern. Enbart tre av tio stöder den idén.

Ofta slutar dessutom inbetalningar till tjänstepensionen vid 65 års ålder. Ett problem som måste åtgärdas säger Shoka Åhrman.

”Det är dags för arbetsgivare som vill locka den äldre arbetskraften att ta tag i detta”, säger hon.

Nytt fokus

Shoka Åhrman säger vidare att samhället måste fokusera på att arbeta längre är en bra sak, samtidigt som vi lever allt längre.

”Idag finns en åldersdiskriminering som varken går ihop med höjd pensions­ålder eller ökad livslängd.”

Ansvaret vilar även på arbetsgivarna menar hon.

ANNONS
ANNONS

”Det krävs en bättre och mer flexibel arbetsmiljö, samt utökade möjligheter till kompetensutveckling.”

För att planera sin pension ger hon följande tips: ”att jobba längre, betala skatt och börja tidigt med ett privat sparande som är dedikerat till pensionen.”

Läs mer: Pensionstillägget i september – 600 kronor mer i månaden