Från och med måndag 18 maj är det lagligt att hålla digitala styrelsemöten i bostadsföreningar. Ombud ges även möjligheter att företräda flera personer. 

ANNONS

Det var riksdagen som röstade igenom beslutet om digitala stämmor i april, skriver Bostadsrätterna.

Ytterligare förändringar är att flera personer kan vara ombud än de som är angivna i stadgarna, samt att det är möjligt för föreningar att poströsta.

Medlemmar som vill ha information inför en poströstning ska kunna få sådan skickad till sig senast fem dagar innan en stämma, efter att ha skickat en begäran efter information.

Vid digitala stämmor eller rena poströstningsstämmor ska rösterna fortfarande redovisas övergripande, med information om antal röstande för varje förslag och antal som avstod från att rösta.

ANNONS
ANNONS

Lagen är temporär och har slutdatum 31 december i år.