Bostadspriserna i Sverige steg i snitt med 0,3 procent i november, enligt företaget Valueguards HOX-index. I Malmö steg dock snittpriset på en bostadsrätt med hela 2,4 procent, långt mer än i de övriga storstäderna, skriver Dagens Nyheter.

ANNONS

Novembervar en svag månad mätt i HOX-index, som är ett kvalitetsindex beräknat med hjälp av regressionsanalys.

I jämförelse med de 7,9 procent som priserna på svenska bostäder har stigit under året så var den lilla ökningen i november modest: bara 0,4 procent.

Kraftig prisutveckling på bostadsrätter i Malmö

Men Malmö har stuckit iväg jämfört med andra städer. Där steg snittpriset för en bostadsrätt med 9,5 procent under året som helhet, och med 2,4 procent i november månad.

Det kan man jämföra med Stockholm där prisutveckliongen i november låg på 0,8 procent och Göteborg, med en ökning på 0,7.

Skillnaderna är inte lika stora vad gäller prisöknignar på villor. Där ligger alla storstäderna ganska nära genomsnittet för landet – 0,3 procent i november och 13 procent räknat på hela året.

ANNONS
ANNONS

Att bostadsmarknaden går in i ett lugnare skede i slutet av året är väntat, enligt många mäklare som Dagens Nyheter har intervjuat.

Läs också:

Så mycket dyrare är boendet i Stockholm [Dagens PS]
SEB: Förväntan på bopriserna dämpas [Dagens PS]