Under pandemin försvann fem miljoner människor av USA:s arbetskraft – dags att ta klivet över Atlanten om du går utan jobb?

ANNONS

Det är inte bara i Sverige som personalbrist uppstått i spåren av coronakrisen. I takt med att ekonomin återhämtar sig i världens största ekonomi USA blir arbetskraftsbristen i landet alltmer akut.

Orsaken är enligt investmentbanken Goldman Sachs att fem miljoner människor försvann från arbetsmarknaden under pandemin, varav ungefär hälften gick i pension, skriver Business Insider.

Läget är så att säga prekärt för många amerikanska företag och har du drömt om följa dina förfäders fotspår och emigrera till USA tycks det åtminstone inte vara svårt att få jobb där.

Enligt Goldman Sachs är 3,4 miljoner av dem som försvann från arbetskraften i USA under pandemin inte aktiva sökande efter nytt arbete och ännu mindre jobbar dessa individer.

Allihop är 55-plussare

Samtliga är enligt sammanställningen över 55 år och av dessa personer uppges cirka 1,5 miljoner vara förtidspensionerade medan uppskattningsvis omkring en miljon gått i vanlig pension.

Mest ”sannolikt” är, enligt Goldman Sachs, att ungefär hälften av alla fem miljoner som försvann från arbetsmarknaden under pandemin aldrig kommer att jobba igen.

Business Insider berättar också att pensionerna höjts i USA, vilket anges som starkt bidragande orsak till att pensionerade eller förtidspensionerade under pandemin inte tänker återvända till den amerikanska arbetsmarknaden.

Tidningen konstaterar också att uträkningar av pensionsavgångar under perioden 2010-2020 som Federal Reserve Bank of Kansas city gjort slagit rejält fel. Det blev mer än dubbelt så många pensionerade än prognosen.

Här, på sajten Utlandsjobb, får du som drömmer om att bo och jobba i USA praktiska råd.

ANNONS
ANNONS

”Skatten är inte lika hög i USA som i Sverige vilket resulterar i att de disponibla inkomster är generellt högre. Exempel på jobb i USA som överlag ger högre lön är läkare, apotekare, ingenjörer eller datavetare”, heter det bland annat.

Läs även: Jobb-boom i USA i oktober – krossar förväntan [Dagens PS]

Läs mer: Paul Krugman: Löjligt påstående om inflationen [Dagens PS]