Hela 71 procent av Stockholms hotell och restauranger har personalkris samtidigt som ekonomin i huvudstaden går för högvarv.

ANNONS

Det är i Stockholmsbarometern från Stockholms handelskammare som det framkommer att 71 procent (7 av 10) av Stockholms hotell och restauranger har personalkris samtidigt som ekonomin i huvudstaden uppges gå fortsatt starkt.

Stockholmsbarometern för tredje kvartalet backar visserligen marginellt, 2 enheter, men landar ändå på 111 i värde där talet 100 utgör det historiska medelvärdet som anger var som är normalt.

Samtliga branscher hamnar över sitt historiska medelvärde och det finns, skriver handelskammaren i ett pressmeddelande, en överrepresentation på 30 procentenheter bland företagen i Stockholm som avser att öka anställningarna under kommande kvartal.

”Det är välkänt att Stockholm är landets jobb- och tillväxtmotor och nu har också de främsta krisbranscherna från pandemin börjat växla upp på allvar. Därför ser vi positiva tongångar och optimistiska anställningsplaner på bred front som visar att näringslivet i huvudstadsregionen tryckt på gaspedalen”, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.

Personalkrisen har fördubblats på kort tid

Mest positivt är läget i hotell- och restaurangsektorn, där värdet i konfidensindikatorn nu ligger på 120, vilket beskrivs som ”urstarkt” och där företagen både bedömt läget just nu och inför framtiden.

Det som oroar nu är personalkrisen i spåren av pandemin. Från förra kvartalet har siffran över företag i branschen som upplever personalbrist nästan fördubblats, från 38 till 71 procent.

”För den som vill komma in på arbetsmarknaden så framstår besöksnäringen som en öppen dörr. Just nu finns ett närmast omättligt personalbehov hos dessa företag och det skapar möjligheter för arbetslösa med relevanta kunskaper”, säger Stefan Westerberg.

Ett annat orosmoln är att hälften av Stockholms tillverkningsföretag uppger att bristen på material eller utrustning varit det främsta produktionshindret under tredje kvartalet, vilket förklaras med flaskhalsarna med problemen i leveranskedjorna i den globala ekonomin.

Priserna på containerfrakt från Kina har till följd av det här skjutit i höjden och i augusti i år hade fraktpriserna från Kina stigit med hela 145 procent, jämfört med augusti förra året.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Svensk tjänstesektor på högvarv under lovet [Dagens PS]

Läs också: Omvända världen – i år är det rusch efter julbord [Dagens PS]

Läs mer: Arbetslösheten nu på samma nivå som före pandemin [Dagens PS]