Dagens PS

Grön el: Jämför förnybar el och spara pengar

Grön el
Grön el har blivit ett av de mest diskuterade ämnena inom energisektorn de senaste åren, men vad betyder det egentligen? Här går vi igenom allt du behöver veta.
Rosanna Smeds
Rosanna Smeds
Uppdaterad: 19 dec. 2023Publicerad: 12 dec. 2023

Grön el har blivit ett av de mest diskuterade ämnena inom energisektorn de senaste åren, men vad betyder det egentligen? Vad är grön el och hur gör man för att få förnybar el i sitt hem? Här går vi igenom allt du behöver veta. Du kan jämföra elbolag via verktyget nedan.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

ANNONS

Grön el är elektricitet som genereras från förnybara källor, såsom sol-, vind- och vattenkraft. I en tid där klimatförändringarna och dess konsekvenser blir alltmer märkbara, har behovet av att byta till mer hållbara energikällor blivit en prioritet för många.

Det är här miljövänlig el kommer in i bilden. Genom att välja förnyelsebar el bidrar vi inte bara till att minska vårt koldioxidavtryck, utan också till att skydda vår planet för kommande generationer.

Förstå grön energi

När vi talar om grön energi, refererar vi till energi som kommer från naturresurser som ständigt återskapas och inte sinar. Dessa källor, som sol, vind och vatten, skapar energi utan att tillföra ny koldioxid till atmosfären när den används, vilket gör dem till ett miljövänligt alternativ till fossila bränslen som kol och olja.

ANNONS

Men grön energi handlar inte bara om att skydda miljön. Den erbjuder också en möjlighet att bryta beroendet av icke-förnybara energikällor, vilket bland annat kan leda till ekonomisk tillväxt och skapandet av jobb inom den förnybara energisektorn. Med den ständigt växande teknologin och innovationen inom området, fortsätter potentialen för grön energi att växa, vilket gör den till ett smart och hållbart val för framtiden.

ANNONS

Senaste nytt

Miljömärkt el och dess betydelse

Det är viktigt att känna till skillnaden mellan förnybar el och miljömärkt el. Med förnybar el menas att elen kommer från förnybara energikällor. För att elen ska miljömärkas, en certifiering som ges ut av oberoende organisationer, krävs dock att den förnybara produktionen värnar om miljö, klimat och djurliv. Detta till skillnad från ursprungsmärkning, som endast garanterar att elen kommer från en viss energikälla.

För konsumenterna är valet av miljömärkt el ett steg mot en mer hållbar livsstil. Det visar att man är medveten om miljöfrågor och vill göra en positiv inverkan på planeten.

Olika typer av grön el

Grön el kommer i många former och varje typ har sina egna fördelar och utmaningar.

  • Solenergi: Denna typ av miljlövänlig el utnyttjar solens strålar för att producera elektricitet. Solceller omvandlar direkt solens strålar till elektricitet, medan termiska solkraftverk använder solenergi för att värma upp en vätska som i sin tur driver en generator. Med teknologiska framsteg blir solenergi mer tillgänglig och kostnadseffektiv.
  • Vindkraft: Vindenergi är en annan viktig källa till förnybar el. Genom att utnyttja kraften i vinden kan stora turbiner omvandla mekanisk energi till elektricitet. Eftersom vinden är en oändlig resurs, är vindkraft en hållbar energilösning, även om det finns utmaningar när det gäller placeringen av vindkraftverk och dess inverkan på lokala ekosystem.
  • Vattenkraft: Genom att utnyttja kraften i rinnande vatten kan vattenkraftverk producera elektricitet. Medan denna typ av energi är en av de mest pålitliga och konsekventa källorna till förnybar energi, finns det bekymmer kring hur dammar och vattenkraftverk påverkar lokala ekosystem, fiskmigration och vattenkvalitet.

ANNONS

ANNONS

Bra miljöval: El med hållbarhet i fokus

När vi överväger våra energialternativ kan termen “Bra miljöval el” komma upp. Men vad innebär det egentligen? Bra miljöval el är en certifiering från Naturvårdsverket som ställer stränga krav på hur elen produceras, med hänsyn till miljö, klimat, växter, djur och människor. 

Märkningen Bra miljöval garanterar att elen kommer från 100% förnybara källor, men inte bara det. Det ställs även krav på så kallad additionell miljönytta. Additionell miljönytta innebär att all såld miljömärkt el ska bidra med pengar till Naturskyddsföreningens fonder. Dessa pengar används sedan till projekt som minskar energianvändningen och gynnar biologisk mångfald. 

Att välja Bra miljöval el innebär att man är med och bidrar till energieffektivisering och biologisk mångfald. Dessutom, genom att stödja förnybara energiprojekt, kan du vara med och öka efterfrågan på förnybar el som uppfyller stränga miljökrav, som är relaterade till mer än ”bara” klimatet.

ANNONS

Grön el pris: Investeringar och besparingar

När man ska välja bolag och avtal är elpris, såklart, en av de viktigare faktorerna. Många tror att grön el är dyrare än fossil sådan, men så behöver inte vara fallet. Faktum är att miljövänlig el ofta ligger på samma prisnivå, eller till och med är billigare, än fossila motsvarigheter.

Anledningen är att utvecklingen av förnybara energikällor går i snabb takt, och de blir mer kostnadseffektiva med tiden. Grön el, särskilt sol- och vindenergi, har minskade driftkostnader jämfört med traditionella energikällor. I dag är det många gånger billigare att upprätta förnybara kraftverk än att göra satsningar på fossil energi. Detta kan spegla sig i priset på elräkningen för den som valt miljövänliga alternativ.

Dessutom, med större efterfrågan och teknologiska framsteg, har priserna på grön energiutrustning, som solpaneler och vindturbiner, sjunkit avsevärt under de senaste åren. Denna prisnedgång, kombinerat med olika statliga incitament och skattereduktioner, gör att gröna alternativ blir ett alltmer ekonomiskt val för många hushåll och företag.

Att välja rätt elavtal för ditt hem

När det kommer till elavtal, är det inte bara priset som spelar roll. Med en ökande medvetenhet om miljöfrågor, blir fler och fler människor intresserade av att välja miljövänlig el för sina hem. Men hur vet du vilket avtal som är bäst för dig?

Först och främst, börja med att jämföra olika elavtal som erbjuder grön el. Högst upp på den här sidan hittar du ett verktyg där du enkelt kan jämföra olika elbolag, för att hitta det som passar dina behov bäst.

När du jämför olika avtal, tänk på följande faktorer:

ANNONS
  • Ursprunget av elen: Kommer den från 100% förnybara källor?
  • Certifieringar: Är elen miljömärkt eller certifierad som Bra miljöval el?
  • Pris: Även om miljövänlig el kan vara dyrare i början, kan det leda till besparingar på lång sikt.
  • Avtalets längd: Hur länge binder du dig? Finns det flexibilitet att byta om du hittar ett bättre alternativ?

Framtiden för förnyelsebar el

Med klimatförändringarna på agendan globalt, är förnyelsebar el inte bara en trend, utan en nödvändighet. Tekniken utvecklas snabbt och vi ser ständigt nya innovationer inom detta område.

Solcellsteknik blir mer effektiv och prisvärd, vilket gör det tillgängligt för fler människor. Vindkraft utvecklas också, med större och mer effektiva turbiner som kan generera mer energi.

Forskning pågår också inom områden som vågenergi, geotermisk energi och andra förnybara källor. Dessa tekniker, även om de fortfarande är i sina tidiga skeden, har potentialen att kraftigt öka mängden grön energi som finns tillgänglig.

Det finns också en stark rörelse mot energilagring. Eftersom sol och vind är intermittent, krävs lagring för att säkerställa en konstant ström av el. Batteriteknik, som den som används i elbilar, utvecklas för att möta detta behov.

Sammanfattningsvis, framtiden för förnyelsebar el är ljus. Med teknologiska framsteg, politisk vilja och konsumenternas efterfrågan, är vi på väg mot en grönare, renare framtid.

ANNONS

Grön el för en hållbar framtid

I en värld där klimatförändringarna blir alltmer påtagliga, är valet av miljövänlig el avgörande. Det är inte bara ett steg mot en bättre miljö, utan också en investering i vår gemensamma framtid. Genom att välja grön energi bidrar vi till en hållbar planet samtidigt som vi kan dra nytta av ekonomiska fördelar. Tänk grönt nästa gång du överväger ditt elavtal och bli en del av lösningen för en ljusare, grönare framtid.

Vanliga frågor

Vad är grön el?

Grön el kallas den el som framställs från förnybara energikällor, såsom sol-, vind- och vattenkraft. Energi från dessa kraftslag är ett miljövänligt val, då det har betydligt mindre klimatpåverkan än fossila alternativ.

Hur påverkas priset av att man väljer miljövänlig el?

Grön el behöver inte vara dyrare än någon annan typ av el. Exempelvis kan el från vattenkraft många gånger vara billigare än fossil el.

Vad betyder Bra miljöval vad gäller el?

ANNONS

Om du vill ha grön el i ditt hem kan du hålla utkik efter bolag som erbjuder el märkt med Bra miljöval. Detta är en oberoende märkning som tilldelas bolag som uppfyller en rad hårda miljökrav. De bolag som har märkningen anses erbjuda ett miljövänligt alternativ.  

Läs också vår guide om hemförsäkring, där vi går igenom allt du behöver veta för att hitta den bästa hemförsäkringen för dig.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Rosanna Smeds
Rosanna Smeds

Skribent och researcher

Rosanna Smeds
Rosanna Smeds

Skribent och researcher

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS