Dagens PS

Elavtal: Jämför och hitta ett billigt elavtal

Elavtal
Vilket elavtal ska man välja? Jämför de olika alternativen i den här artikeln.
Rosanna Smeds
Rosanna Smeds
Uppdaterad: 08 dec. 2023Publicerad: 08 dec. 2023

Vill du byta elavtal? På den här sidan hittar du allt om hur du väljer det bästa elavtalet för dig. Jämför elavtal nedan, enkelt och smidigt.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Genom att jämföra elavtal kan du upptäcka avtal som inte bara är billiga, men som också erbjuder villkor som passar dig och din situation.

ANNONS

När man ska jämföra elavtal bör man ta priset i beaktning. Ett rörligt avtal, där priset förändras månadsvis, kan ofta vara billigare över tid jämfört med fasta avtal. Men det är också viktigt att förstå att det billigaste elavtalet inte alltid är det bästa. Du bör också ta faktorer som bindningstid och uppsägningstid i beaktning. 

Så vilket elavtal ska man välja? Jämför de olika alternativen i tabellen ovan, och läs vår artikel för att ta reda på allt du behöver veta för att göra ett bra val.

Hur får man det billigaste elavtalet?

ANNONS

Vilket som är det billigaste elavtalet bestäms priset av flera avgörande faktorer. Nedan går vi igenom de viktigaste.

För det första spelar geografisk placering en väsentlig roll. En person i norra Sverige kan ha olika priser och avtalsmöjligheter jämfört med någon i södra delarna. Detta kan till stor del bero på tillgången till lokala energikällor, som vindkraft i kustnära områden eller biomassaproduktion i skogsrika regioner.

Ditt individuella energibehov och förbrukningsmönster kan också påverka vilket som blir det billigaste elavtalet för dig. Ett hushåll med hög förbrukning under vintermånaderna kanske finner fördelar i vintersäkrade elpriser, medan en villa med solpaneler kan dra nytta av variabla elpriser under soliga månader.

Det är också viktigt att tänka på hur marknaden förändras över tid. Energiutbudet, teknologiska framsteg och politiska beslut kan alla påverka vilka elpriser som gäller. Därför kan det som är det mest fördelaktiga avtalet i dag inte nödvändigtvis vara det bästa valet imorgon. Ytterligare en viktig aspekt att beakta är ens specifika krav. Vissa konsumenter prioriterar gröna avtal, medan andra ser en större fördel i flexibilitet eller prisstabilitet. 

ANNONS

Senaste nytt

Vilket elavtal ska man välja?

När du ska byta elavtal är det av yttersta vikt att förstå de olika alternativen för att hitta det bästa elavtalet. På den svenska elmarknaden skiljer man främst mellan två huvudtyper av avtal: elhandelsavtal och elnätsavtal.

 • Elhandelsavtal: Avser själva avtalet om köp av el. Med andra ord, du betalar för den el du förbrukar. De elbolag som erbjuder dessa avtal kallas elhandelsföretag. Deras uppgift är att köpa el på elbörsen och sedan sälja den vidare till konsumenten. De sköter även avtal och kundservice. Vid val av elhandelsavtal finns flera olika alternativ som fasta priser, rörliga priser eller en kombination av båda. När du tecknar ett nytt avtal av denna typ kan det påverka din månadskostnad baserat på aktuella marknadspriser. 
 • Elnätsavtal: Denna typ av avtal avser inte själva elen utan transporten av den. Kostnaden för elnätsavtalet varierar beroende på var du bor och vilken mängd el du förbrukar. Det är även här man teckna elnätsavtal när man flyttar in i en ny bostad eller lokal.
ANNONS

Ett viktigt klargörande är att medan du fritt kan välja mellan olika elhandelsföretag, har du oftast inget val när det kommer till elnätsbolag. 

Fast eller rörligt elavtal? Fördelar och nackdelar

Viktigt att notera är att det inte finns ett ”bästa elavtal” som passar alla. Vilket som är det bästa elavtalet beror i huvudsak på din egen situation och din egen elförbrukning. Marknaden präglas av en ständig dynamik där många variabler spelar in.

När man överväger att teckna nytt elavtal står man ofta inför valet mellan ett fast och ett rörligt elavtal. Båda dessa avtalsformer har sina egna fördelar och nackdelar och vilket som är bäst elavtal för dig beror på dina egna behov och omständigheter.

Fast elkontrakt: Som namnet antyder innebär detta att du under avtalets löptid betalar ett förutbestämt pris för elen, oavsett hur marknadspriset förändras.

Fördelar:

 • Stabilitet i kostnaden, vilket ger enkel budgetering.
 • Skydd mot plötsliga prisökningar på elmarknaden.
ANNONS

Nackdelar:

 • Om marknadspriset sjunker under det fasta priset, betalar du fortfarande det högre fasta priset.
 • Kan vara dyrare på lång sikt jämfört med rörliga avtal om marknadspriserna är stabila eller sjunker.

Rörligt elkontrakt: Priset du betalar varierar i enlighet med marknadsprisets fluktuationer.

Fördelar:

 • När marknadspriset är lågt kan du dra nytta av sänkta elpriser.
 • Ofta ingen bindningstid eller uppsägningstid, vilket ger flexibilitet.

Nackdelar:

 • Osäkerhet kring framtida elpriser gör budgetering svårare.
 • Risk för höga kostnader vid plötsliga prisökningar.

Dessutom finns det en specifik variant av rörligt avtal, nämligen timprisavtalet. Detta innebär att priset anpassas varje timme beroende på elbörsens pris. För den teknikintresserade kan det ge en unik möjlighet att aktivt följa och anpassa sin förbrukning efter de timmar då elen är som billigast.

ANNONS

Genom att noga överväga för- och nackdelar mellan fasta och rörliga avtalstyper kan du göra ditt eget val, som bör baseras på din egen risknivå, budgetbehov och önskan om stabilitet kontra förmågan att dra nytta av marknadsprisfluktuationer.

ANNONS

Att tänka på när du jämför elavtal

Även om kostnaden är en avgörande faktor för många, finns det andra nyckelaspekter att beakta för att säkerställa att man väljer det bästa elavtalet för sina specifika behov. 

 • För det första, se över avtalets längd och bindningstid. Vissa avtal kan erbjuda lockande låga priser, men i gengäld kräver en lång bindningstid. Detta kan vara begränsande om man senare finner ett mer fördelaktigt avtal eller om ens förbrukningsmönster ändras. Det är därför essentiellt att noggrant överväga villkoren i varje avtal för att undvika otrevliga överraskningar i framtiden. 
 • Uppsägningstider är en annan viktig aspekt. Flexibiliteten att kunna byta avtal när man önskar, utan påföljande kostnader, kan vara en betydelsefull frihet, speciellt i en föränderlig marknad. Detta ger konsumenten en möjlighet att reagera snabbt på förändringar i marknaden eller personliga förhållanden.
ANNONS
 • Man överväger eventuella extra avgifter som kan tillkomma, exempelvis för fakturering eller när man ändrar sitt avtal. Dessa dolda kostnader kan snabbt ackumulera och göra ett till synes billigt elavtal mindre fördelaktigt. Många gånger kan dessa oväntade avgifter utgöra en stor del av de totala elkostnaderna.
 • Glöm inte att titta på företagets kundtjänst och recensioner från andra kunder. Ett bra stöd och en hjälpsam kundtjänst kan göra stor skillnad, särskilt vid eventuella problem eller frågor kring avtalet. 

Vikten av att ha en faktura till hands

När man överväger att byta elavtal kan tillgängligheten av en tidigare faktura vara av stor betydelse. En sådan faktura innehåller inte bara uppgifter om kostnaderna, utan även värdefull information som kan underlätta beslutet om vilket nytt avtal man ska teckna.

Ett av de mest framträdande inslagen på en elräkning är historisk förbrukning. Att förstå ens elkonsumtionshistoria kan hjälpa till att identifiera mönster eller särskilda perioder av hög användning. 

Genom att ha en tydlig översikt över ens tidigare elanvändning kan man göra en mer informerad bedömning om vilken typ av avtal som bäst uppfyller ens behov. Detta kan också ge insikter i hur förbrukningen varierar under olika årstider. Till exempel kan man märka att förbrukningen ökar under vintermånaderna på grund av uppvärmning.

Vidare finns det på fakturan specifikationer såsom områdessida och anläggningssida, vilka kan ge en indikation på var ström kommer ifrån och vilka nätavgifter som kan tillkomma. Dessa detaljer kan hjälpa konsumenter att förstå sina nuvarande avtalsstrukturer och identifiera områden för potentiella besparingar. Genom att jämföra dessa detaljer med potentiella nya avtal kan man säkerställa att man väljer det billigaste elavtalet.

ANNONS

Att vara förberedd med relevant information när man jämför elavtalkan minska risken för felaktiga beslut. Att ha en faktura i handen när man jämför ger alltså en konkret grund att stå på. Detta kan minska osäkerheten och stress, särskilt för dem som inte är bekanta med de tekniska aspekterna av elkonsumtion. Den ger de detaljerade insikter som krävs för att göra det mest lämpliga valet när man bestämmer sig för att välja eller byta elavtal.

Om du har flera bostäder

För den med mer än en bostad kan processen att jämföra och välja elavtal vara lite mer invecklad, men det är likväl av yttersta vikt att ge varje enskild anläggning den uppmärksamhet den förtjänar. Varför? Eftersom varje anläggning kan ha unika förutsättningar och behov som kan påverka vilket avtal som är billigast och bäst.

Varje anläggning kan ha olika energiförbrukningsmönster, utrustning eller till och med olika geografiska placeringar. Till exempel kan en anläggning som är belägen i norra delen av Sverige ha högre uppvärmningsbehov under vintern jämfört med en anläggning i södra delen. 

Dessa variationer kan påverka avgifter, skatter och tillämpade rabatter. Detta betyder att om man använder ett standardiserat avtal för alla anläggningar kan man riskera att betala mer än nödvändigt för vissa av dem. Därför är det centralt att jämföra elavtal individuellt för varje anläggning. 

När man letar efter billiga elavtal för flera anläggningar kan det vara frestande att söka ett enhetligt avtal som täcker alla platser. Men att ta sig tid att granska varje anläggning separat kan i slutändan resultera i större besparingar och effektivare energianvändning. Det är också värt att notera att olika anläggningar kan kvalificera sig för särskilda rabatter eller incitament baserade på deras specifika användningsmönster eller kapacitet.

Genom att noggrant överväga varje anläggnings särskilda krav, kan man även identifiera möjligheter att förbättra energieffektiviteten och därmed minska de totala kostnaderna. Med tanke på att elmarknaden är dynamisk kan priserna och villkoren för billigast elavtal variera beroende på många faktorer, inklusive utbud och efterfrågan. 

Det är därför viktigt att hålla sig uppdaterad om marknadstrender och potentiella prisförändringar. Individer med flera anläggningar bör regelbundet se över sina avtal för att säkerställa att de fortfarande är mest fördelaktiga för varje enskild anläggning. Att göra detta kan också hjälpa till att identifiera möjliga förbättringsområden och implementera ändringar som kan leda till ytterligare besparingar på lång sikt.

ANNONS

Uppsägningsperioder och bindningstider

Innan man beslutar sig för att byta elavtal eller teckna avtal med en ny leverantör, är det av yttersta vikt att vara medveten om eventuella uppsägningsperioder och bindningstider som kan gälla för det nuvarande avtalet. Dessa detaljer kan påverka övergången och eventuellt medföra extra kostnader om de inte beaktas.

Uppsägningsperioden avser den tid du behöver meddela din nuvarande elleverantör innan du avslutar avtalet. Om denna period inte respekteras kan extra avgifter tillkomma. Å andra sidan refererar bindningstiden till den period under vilken kunden är juridiskt bunden till att behålla tjänsten. Att bryta ett avtal under bindningstiden kan resultera i avsevärda böter.

Att granska alla villkoren i ditt nuvarande kontrakt innan du överväger att byta är ett av de viktigaste övervägandena du bör göra. Ett bra elavtal bör vara flexibelt nog att möta dina behov, men det är även viktigt att förstå alla förpliktelser som kan finnas innan du gör en förändring.

För att undvika obehagliga överraskningar rekommenderas det att alltid kontrollera avtalets finstilta och vid behov rådfråga leverantörens kundtjänst för klarhet. Med full kännedom om uppsägningstider och bindningstider kan du säkerställa en säker övergång till ett nytt avtal i rätt tid.

Byta elavtal: En praktisk översikt över processen

Många upplever att det är en svår uppgift byta elavtal, inte minst med tanke på det breda utbudet på marknaden. Dock kan denna övergång ske smidigt och utan komplikationer för den som är väl insatt.

ANNONS
 1. Undersök: Se till att du jämför elavtal för att se vilka alternativ som finns. Genom att förstå det bästa elavtalet just nu kan du göra ett välgrundat val som passar dina behov.
 2. Ta reda på uppsägningsperioden: Innan du bestämmer dig för att byta elavtal är det viktigt att du vet hur länge ditt nuvarande avtal löper. 
 3. Inget avbrott i tjänsten: Många oroar sig för strömavbrott under bytet. Men det finns ingen anledning till oro; processen att byta leverantör innebär inte att elen bryts.
 4. Initiera ändringen: När du har valt bäst elavtal för dina behov, ta kontakt med den nya leverantören. De kommer oftast att hantera allt pappersarbete och informera din nuvarande leverantör om bytet.
 5. Om du flyttar: Om du ska flytta till en ny plats kan processen skilja sig lite. Först och främst, när du beslutar dig för att välja elavtal på den nya platsen, kontrollera om ditt nuvarande avtal kan överföras. Om inte, kan det vara dags att teckna ett nytt avtal.
 6. Bekräftelse: Efter att du har initierat processen att byta elavtal bör du motta en bekräftelse från din nya leverantör. Detta dokument bekräftar att övergången har inletts och ger en tidsram för när allt kommer att vara klart.
 7. Avslutande av det gamla avtalet: Efter att övergången är klar, se till att ditt gamla avtal har avslutats korrekt. Detta säkerställer att du inte blir debiterad av två leverantörer samtidigt.

Oavsett om du bara letar efter en bättre affär eller flyttar till ett nytt hem, att byta elavtal kan vid första anblicken verka komplicerat, men när du är väl informerad och följer dessa steg, kan det vara en ganska enkel process. 

Sammanfattning

Inom energimarknaden står konsumenter ofta inför en rad beslut som direkt påverkar deras ekonomi och vardagsliv. För att navigera genom dessa val med försäkran behöver individen tydlig förståelse för hur avtalsprocessen fungerar och hur de bäst kan maximera sitt värde.

Nyckeln till att hitta ett billigt avtal ligger i jämförelse. Att kunna värdera och sätta de olika avtalen mot varandra skapar en bas för förståelse och möjliggör ett val som gynnar konsumentens behov och plånbok. 

Det är inte bara priset som spelar roll, utan även villkor, bindningstider och eventuella andra avgifter som kan påverka det totala värdet. Genom att förstå dina aktuella avtalsdetaljer, tillsammans med kunskap om marknadsmöjligheter, skapar du en solid grund när det gäller att göra ett byte.

FAQ – Vanliga frågor 

Vilken roll spelar uppsägningsperioder och bindningstider när man ska byta elavtal?

ANNONS

De påverkar tidpunkten för när ett byte kan ske och eventuella kostnader vid för tidig uppsägning.

Vilka steg bör tas när man flyttar till en ny plats och behöver ändra sitt elavtal?

Eftersom varje anläggning kan ha olika förbrukningsmönster och behov, vilket kan påverka avtalets totala värde.

Varför är det viktigt att jämföra individuellt för flera anläggningar?

Informera ditt nuvarande elbolag om flytten och utforska och jämför nya avtal baserat på den nya platsens förutsättningar.

Vad bör man prioritera när man funderar på att byta elavtal?

Prioritera forskning, noggrann jämförelse och förståelse för ditt nuvarande avtal innan ett byte.

Hur kan förändringar inom elmarknaden påverka konsumentens val?

ANNONS

Förändringar kan leda till nya erbjudanden, prissättningar eller villkor som kan påverka avtalets övergripande värde.

Läs också vår guide om bolån, där du kan hitta den lägsta boräntan just nu.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Rosanna Smeds
Rosanna Smeds

Skribent och researcher

Rosanna Smeds
Rosanna Smeds

Skribent och researcher

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS