Vi har fler äldre i arbete idag än tidigare, men fler i gruppen är också långtidsarbetslösa. Bilden av människor i åldern 55-64 är delad i Arbetsförmedlingens statistik. 

ANNONS

Andelen äldre som jobbar ökat väsentligt den senaste tioårsperioden. Den så kallade sysselsättningsgraden har i åldersgruppen 55–64 år ökat från 70,6 procent till 77,8 procent, skriver TT (Svenska Dagbladet).

I åldersgruppen 65 till 74 år är det också många fler äldre i arbete. Det var 13,2 procent 2011 och nu har antalet förvärvsarbetande i gruppen ökat till 18,6 procent. Det innebär att det finns 174 000 fler äldre i arbetei  idag än tidigare.

Samtidigt är andelen långtidsarbetslösa också större. Av personer i åldern 55-64 är 62 procent långtidsarbetslösa av dem som har blivit arbetslösa, jämfört med 48 procent i resten av befolkningen.

En anledning är de ökande kraven på kunskaper inom automatisering och digitalisering. Samtidigt märker Arbetsförmedlingen av att det finns en åldersdiskriminering redan i 40-årsåldern. Antalet i äldre i arbete skulle kunna vara fler om arbetsgivare var beredda att ta tillvara kunskaperna.

ANNONS
ANNONS

Läs också:

Forskare sågar höjd pension till alla [Dagens PS]
Jobba med pension kan ge skattesmäll [Dagens PS]