Anklagas för kursmanipulation i stor skala av Fingerprint-aktien.

ANNONS

Chefsåklagare Thomas Langrot vid Ekobrottsmyndighetens finansmarknadskammare väckte på tisdagen åtal om grov otillbörlig marknadspåverkan i Fingerprint-aktien. Den åtalade är en av de större aktieägarna i bolaget.

Enligt åtalet har den nu åtalade under år 2016 agerat på ett sätt som har syftat till att otillbörligen påverka marknadspriset eller andra villkor för handeln med Fingerprintaktien, eller på annat sätt vilseleda köpare och säljare av Fingerprint-aktien.

”I korthet består brottsuppläget i att den nu åtalade har lagt säljorder till ett totalt värde om cirka 3,5 miljarder kronor. Säljorder som inte varit avsedda att leda till avslut utan som har systematiskt återkallats. Detta har bland annat lett till att marknaden har vilseletts om utbudet och marknadspriset avseende Fingerprint-aktien”, säger Thomas Langrot i ett pressmeddelande.

Brottet bedöms som grovt med hänsyn till omfattningen av handeln som varit systematisk och avsett ett totalt ordervärde om cirka 3,5 miljarder kr.

Den åtalade förnekar brott.

ANNONS
ANNONS

”Otillbördig marknadspåverkan är ett allvarligt finansmarknadsbrott som riskerar att skada förtroendet för aktiemarknaden”, säger Thomas Langrot.