En positiv återhämtning i ekonomin innebär att hyrorna behöver justeras uppåt 2021. Det skriver Fastighetsägarna.

ANNONS

Fastighetsägarna presenterade idag sin nationella vägledning inför hyresförhandlingarna 2021. Den visar att under 2021 finns det utrymme att höja hyrorna med 2,5 procent. Rekommendationen är ett snitt för landet. Dock sker de faktiska förhandlingarna på ortsnivå.

Insatser för en fungerande bostadsmarknad kommer vara en viktig del när Sverige startar om efter coronakrisen. Fastighetsägarna skriver att för att värna om hyresrättens position på den svenska bostadsmarknaden bör bostadshyrorna utvecklas i samma takt som hushållens köpkraft. Det är viktigt med rimliga justeringar av hyresnivåerna för att möjliggöra en framtidstro till ökat byggande. Inte minst när det gäller nya hyresrätter.

”Den årliga förhandlingen handlar om hur mycket de framförhandlade bruksvärdeshyrorna ska justeras för att följa med den samhällsekonomiska utvecklingen. Fram till 2010 baserades den årliga hyresjusteringen på de kommunala bostadsbolagens kostnadsutveckling”, säger Tomas Ernhagen, chefsekonom på Fastighetsägarna.

”Sedan 2011 är det istället bostadskonsumenternas allmänna värderingar som ska styra. Det är en bra förändring, men ska det fungera så behöver hyrorna utvecklas i takt med den allmänna inkomstutvecklingen. Det är ju genom inkomsten som vi uttrycker våra värderingar i faktisk efterfrågan på exempelvis boendetjänster”, fortsätter han.

Den årliga förhandlingen handlar i praktiken om hur hyran ska utvecklas i lägenheter med oförändrade egenskaper. Hushållens inkomstutveckling och hur effektivt fastighetsförvaltningen bedrivs avgör i vilken utsträckning hyresnivåerna kan höjas.

Läs hela artikeln här.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Advokat vräkt från lägenhet [Dagens PS]

Det här är viktigt att ha koll på när någon tagit fel förråd [Dagens PS]