Det är inget ovanligt fenomen att förråd är omärkta. Det som kan hända då är att medlemmar tar fel förråd och fyller med egendom. Men vad gäller när någon tagit fel förråd? HSB reder ut.

Dessvärre finns det ingen lagstiftning som säger hur bostadsrättsföreningar ska göra när någon tagit fel förråd. Men det är däremot klart att den som kastar eller på något annat sätt tar sig an någon annans egendom kan göra sig skyldig till brott.

Det spelar roll huruvida bostadsrättsföreningen känner till vem som tagit förrådet i anspråk. Är det ett outhyrt förråd där en känd person tagit förrådet kan brf:en endast avlägsna egendomen med hjälp av Kronofogden.

Först bör givetvis föreningen kontakta personen som tagit förrådet och kräva att den tömmer det och tar bort låset innan Kronofogden blir inblandad. Bostadsrättsföreningen får med andra ord inte klippa upp låset och flytta sakerna på egen hand. Då kan brf:en göra sig skyldig till brott, exempelvis egenmäktigt förfarande. 

Om det är okänt vem som tagit förrådet

Om bostadsrättsföreningen inte vet vem som tagit förrådet är rekommendationerna att de plomberar förrådet och tilldelar en uppmaning om att kontakta styrelsen. Bostadsrättsföreningen behöver dessutom göra en polisanmälan att någon tagit förrådet i anspråk.

Efter sex månader, om plomberingen är obruten, får bostadsrättsföreningen klippa upp låset och gå igenom egendomen. Saker som inte är utav värde får kastas men det måste dokumenteras först, till exempel genom fotografi. Saker av värde bör förvaras säkert och inlåst i sex månader innan föreningen kan göra sig av med det. Egendom som omhändertas måste anmälas till polis.

Om värdefull egendom kastas eller säljs finns risken att bostadsrättsföreningen blir skadeståndsskyldig även om de följt ovanstående rekommendation. Samtliga vidtagna åtgärder bör alltid dokumenteras i samband med förrådstömningen.

ANNONS
ANNONS

Läs hela HSB:s inlägg här.

Läs mer: Se upp för det här vid bostadsrättsaffärer [Dagens PS]