Dagens PS

Fast elpris: När ska man ha ett fast elavtal?

Fast elpris
När elpriserna svänger kan ett fast elavtal erbjuda en förutsägbarhet och trygghet. Men när är det rätt tidpunkt att teckna bundet elpris och vilka faktorer bör man titta på när man väljer sitt avtal?
Rosanna Smeds
Rosanna Smeds
Uppdaterad: 13 mars 2024Publicerad: 11 mars 2024

Fast elpris kan vara ett lönsamt alternativ, och resultera i att du sparar betydande pengar varje år. Men hur fungerar elavtal med fast pris egentligen? Och när är bundet elpris det bästa för dig? Här går vi igenom allt du behöver veta, och jämför även aktuella fasta elpriser.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

ANNONS

När elpriserna svänger kan ett fast elavtal erbjuda en förutsägbarhet och trygghet. Men när är det rätt tidpunkt att teckna bundet elpris och vilka faktorer bör man titta på när man väljer sitt avtal? I denna artikel tipsar vi om när det kan vara mest fördelaktigt att välja fastpris på el. Vi berättar också hur du enkelt, med hjälp av verktyget ovan, kan jämföra olika elavtal. Detta för att du ska hitta det bästa möjliga erbjudandet för just dina behov.

Vad innebär bundet elavtal?

Fast elpris är ett elavtal där priset på el är låst under en bestämd period, vilket skyddar konsumenter mot kraftigt stigande priser på elmarknaden. Denna typ av avtal kan sträcka sig från ett till flera år, beroende på avtalets villkor och konsumentens önskemål. 

Att välja ett bundet elavtal kan erbjuda en trygghet i budgetering och ekonomisk planering, speciellt för de hushåll och företag som vill undvika risken för oväntade kostnadsökningar. Det gör det möjligt för konsumenter att låsa ett pris som de är nöjda med, vilket kan vara speciellt fördelaktigt i en marknad där priserna förväntas stiga.

För de som värdesätter enkelhet och bekvämlighet i hanteringen av sina hushållsutgifter erbjuder fasta elpriser även en lösning utan krångel. Eftersom priset är låst behöver du inte ständigt hålla koll på marknaden eller aktivt söka efter bättre erbjudanden. Detta frigör tid och energi som i stället kan läggas på annat.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

När är det rätt tillfälle att välja fastpris på el?

Det är ofta svårt att veta exakt när man ska välja ett elavtal med fast pris. Dessa avtal är i regel mest fördelaktigt under perioder av höga eller oförutsägbara priser, när osäkerheten på energimarknaden är stor. 

Om prognoser och marknadsanalyser tyder på en uppåtgående trend i elpriserna kan det vara ett perfekt tillfälle att teckna ett fastprisavtal. Genom att göra det skyddar du dig mot framtida prisökningar och kan potentiellt spara pengar jämfört med att betala rörliga priser som kan skjuta i höjden under dessa perioder. Men det gäller att vara snabb – om priserna stiger för mycket riskerar du att inte kunna dra nytta av det fasta avtalets fördelar.

Det är även klokt att överväga ett fast elavtal om du föredrar budgetstabilitet och vill undvika oväntade höjningar och högre elräkningar. För hushåll med stram budget eller företag som behöver en förutsägbar kostnadsstruktur för sin drift, kan ett fast prisavtal erbjuda den nödvändiga ekonomiska förutsägbarheten man behöver.

Samtidigt är det viktigt att noggrant överväga längden på bindningstiden i avtalet. Längre avtal kan erbjuda skydd mot prisökningar under en längre tid, men de kan också innebära att man går miste om lägre priser om marknaden vänder nedåt. Att följa marknadsutvecklingen kan hjälpa till att fatta ett klokt beslut om när det är bäst att välja ett fast avtal.

Billigaste fast elpris – jämför olika elavtal 

När du överväger att teckna ett elavtal med fast pris är det viktigt att jämföra olika erbjudanden för att hitta det bästa möjliga avtalet. Det första steget i denna process är att titta på dina egna behov och förbrukningsmönster, eftersom detta kommer att påverka vilket avtal som är mest fördelaktigt för dig. Det finns flera verktyg och tjänster tillgängliga online som kan hjälpa dig att göra denna jämförelse effektivt och ge en översikt över de fasta elpriser som erbjuds av olika leverantörer.

ANNONS

För att hitta billigast fast elpris är det viktigt att du anger uppgifter om dig själv, då priserna kan skilja sig åt beroende på var och hur du bor. Se till att ange ditt postnummer, din årliga energiförbrukning och eventuellt andra preferenser relaterade till avtalet, som bindningstid och miljöhänsyn.

På så vis får du fram en lista över tillgängliga avtal med bundet elpris och som matchar dina kriterier. Du kan sedan granska varje erbjudande, jämföra priser, bindningstider, villkor för omteckningsrätt och eventuella fasta avgifter. Det är också viktigt att läsa kundrecensioner och omdömen om olika elbolag för att få en uppfattning om deras service och kundtillfredsställelse.

ANNONS

Elavtal fast pris – så gör du steg för steg

Här är en steg-för-steg-guide som kan underlätta för dig när du ska jämföra elavtal med fast pris.

 1. Bestäm din förbrukning: Innan du börjar jämföra olika avtal är det viktigt att ha en klar uppfattning om din årliga energiförbrukning. Detta hjälper dig att bättre bedöma de erbjudanden som finns tillgängliga och hur de matchar dina behov.
 2. Använd jämförelseverktyg: Använd online-verktyg för att jämföra fasta avtal. Ange ditt postnummer och din årliga förbrukning för att se vilka erbjudanden som är tillgängliga i ditt område.
 3. Jämför priser och villkor: När du har en lista över potentiella avtal, jämför elpriset per kWh samt eventuella fasta avgifter. Se också över bindningstid och villkor för omteckningsrätt.
 4. Läs det finstilta: Innan du tecknar ett bundet elavtal är det viktigt att noggrant läsa igenom avtalets villkor. Var uppmärksam på eventuella avgifter för tidig uppsägning och villkoren för omteckningsrätt.
 5. Titta på leverantörens rykte rykte: Gör lite efterforskningar om elbolagen du överväger. Kundrecensioner och betyg kan ge information gällande bolagets kundservice och pålitlighet.
 6. Fatta ett välgrundat beslut: När du har all nödvändig information, välj det avtal som bäst uppfyller dina behov till det mest förmånliga priset.

Viktiga överväganden vid bundet elpris

ANNONS

När du överväger att teckna ett fast elavtal finns det flera viktiga saker att tänka på, för att få billigast fast elpris. Här är en lista över faktorer du bör fundera över och kontrollera.

 1. Bindningstid: Ett bundet elavtal har, precis som namnet antyder, ofta en bindningstid där du är bunden till avtalet. Fundera över hur länge du är bekväm med att binda dig till ett fast pris och om din framtida energiförbrukning kan förändras.
 2. Pris jämfört med marknaden: Även om ett bundet elpris ger förutsägbarhet, kan det innebära att du betalar mer per kWh än vad du skulle gjort med ett rörligt prisavtal om marknadspriserna sjunker.
 3. Omteckningsrätt och avgifter: Ett fast elavtal kan erbjuda omteckningsrätt, vilket låter dig justera ditt avtal om priserna sjunker. Kontrollera om det tillkommer avgifter för denna tjänst.
 4. Fasta avgifter: Utöver priset per kWh kan det finnas fasta avgifter. Jämför dessa noggrant eftersom de kan påverka den totala kostnaden för avtalet.
 5. Leverantörens rykte: Undersök leverantörens kundservice och pålitlighet. Ett lågt pris är inte värt mycket om tjänsten är dålig.
 6. Miljöhänsyn: Om miljön är viktig för dig, överväg att välja ett avtal med grön el, det vill säga el som kommer från förnybara källor.

Exempel på när det kan vara bra att ha fast elpris

Här följer tre konkreta exempel på när det kan vara särskilt bra att överväga fastpris på el.

 1. Under kalla vintrar: När temperaturen sjunker ökar i regel efterfrågan på el. Detta kan leda till högre elpriser. Genom att välja ett bundet elpris skyddar du dig mot prisökningar och säkerställer att din uppvärmningskostnad förblir förutsägbar och hanterbar.
 2. När du bor i ett område med hög energiförbrukning: Om du bor i ett område där både somrar och vintrar kräver betydande energianvändning för uppvärmning och kylning, kan fasta elpriser erbjuda ekonomisk stabilitet. 
 3. För hushåll med stram budget: För familjer eller individer med en stram budget kan oväntade ökningar i elpriset vara en stor belastning. Med ett bundet elavtal slipper man denna osäkerhet och det blir lättare att planera och hantera hushållsekonomi.

Omteckningsrätt och bundna elavtal

Ett fast elavtal kan ibland innehålla så kallad omteckningsrätt. Detta är en funktion som tillåter konsumenten att justera sitt avtal baserat på marknadens aktuella elpriser. Denna rättighet ger möjligheten att byta till ett nytt, ofta lägre pris, om elmarknadens priser sjunker under avtalsperioden. Detta kan vara särskilt fördelaktigt på en osäker energimarknad med svängande priser.

ANNONS

För konsumenten innebär omteckningsrätten en extra säkerhetsåtgärd och en chans att dra nytta av eventuellt fallande marknadspriser, även efter att ha låst priset. Konsumenten behöver helt enkelt inte känna sig helt bunden vid ett beslut som fattades under andra marknadsförhållanden. 

Det är dock viktigt att noggrant läsa igenom avtalets villkor för att förstå hur och när omteckningsrätten kan användas, samt vilka extra kostnader som är förknippade med den.

Faktorer som påverkar elpriset

För att kunna urskilja tiden då du kan på billigast fast elpris är det en fördel att känna till vilka faktorer som kan orsaka en ökning i marknadspriserna. 

 • Elpriset påverkas av en mängd olika faktorer och en av de främsta är vädret. Extrema väderförhållanden, som kalla vintrar eller varma somrar, ökar efterfrågan på uppvärmning och kylning, vilket i sin tur driver upp priserna. Naturkatastrofer som orkaner eller översvämningar kan också påverka produktionskapaciteten och leda till högre priser.
 • Politiska beslut och lagstiftningar, speciellt de som rör energiproduktion och miljöskydd, kan ha stor inverkan på elpriserna. Politiska spänningar eller konflikter som påverkar länder med stora energiresurser kan leda till osäkerhet på marknaden, vilket ofta resulterar i prisökningar.
 • Globala händelser som ekonomiska kriser och pandemier kan också påverka elpriserna indirekt genom att påverka efterfrågan och tillgång till energi globalt. Till exempel kan en minskning i industriell produktion under en ekonomisk nedgång leda till minskad efterfrågan på energi, vilket kan sänka priserna.

Att förstå dessa faktorer kan hjälpa konsumenter och företag att delvis förutspå när elpriserna kan komma att stiga eller sjunka. Även om det är omöjligt att förutsäga marknadspriser med absolut säkerhet, kan en medvetenhet om dessa faktorer ge en bättre grund för att fatta beslut om huruvida man ska ha fast eller rörligt elpris.

ANNONS

Ordlista

Här är en ordlista med vanliga termer och ord som man ofta råkar på när man jämför elpriser och elavtal.

 • Bindningstid: Den period under vilken kunden är bunden till sitt elavtal. Efter denna period kan kunden välja att omförhandla, förlänga eller byta avtal.
 • Omteckningsrätt: Möjligheten att ändra till ett nytt pris på el inom samma elbolag under avtalsperioden, ofta mot en avgift.
 • Fasta avgifter: Återkommande kostnader som betalas oberoende av elanvändningen, som abonnemangsavgift.
 • Elcertifikat: Ett bevis för att en viss mängd el har producerats från förnybara energikällor.
 • Nätavgift: Avgift för användning av elnätet, betalas vanligtvis till det lokala nätbolaget och är oberoende av vilket elbolag du väljer.
 • Elområde: Sverige är indelat i flera elområden beroende på elnätets struktur och elproduktionens geografiska fördelning.
 • Spotpris: Dagens pris på el på elbörsen, som rörliga elpriser ofta baseras på.

FAQ

Vad är skillnaden mellan fast och rörligt elpris?

Fast elpris innebär att du betalar samma pris per kWh under en förutbestämd period, medan ett rörligt elpris kan variera från månad till månad beroende på marknadens pris.

Kan jag byta från fast till rörligt elpris mitt i avtalsperioden?

Normalt sett är du bunden till ditt avtal under bindningstiden, men vissa leverantörer kan erbjuda möjligheten att byta avtalstyp mot en avgift.

ANNONS

Hur lång är vanligtvis bindningstiden för ett fast elprisavtal?

Bindningstiden varierar men vanliga perioder är ett, två eller tre år.

Påverkas fasta avgifter av mitt val av fast elpris?

Nej, fasta avgifter som abonnemangsavgift påverkas inte av om du har ett fast eller rörligt elprisavtal.

Är fast elpris alltid dyrare än rörligt elpris?

Inte nödvändigtvis. Under perioder med höga och svängande marknadspriser kan ett fast elpris visa sig vara mer ekonomiskt fördelaktigt.

Vad händer om marknadspriset på el sjunker under min bindningstid?

Om du har ett fast elprisavtal är du fortfarande bunden till det överenskomna priset, oavsett om marknadspriset sjunker.

ANNONS

Kan jag förnya ett fast elprisavtal till samma pris efter bindningstiden?

När ditt avtal löper ut kan du förhandla om ett nytt pris baserat på de då aktuella marknadsförhållandena. Det är inte garanterat att du kan förnya till samma pris.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Rosanna Smeds
Rosanna Smeds

Skribent och researcher

Rosanna Smeds
Rosanna Smeds

Skribent och researcher

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS