Det sker 100 000 vattenskador varje år, främst i kök och badrum men även genom tak. Här är några tips hur du undviker vattenskador i hemmet.

Den vanligaste orsaken till läckage i badrum är golvbrunnar och tätskikt. De flesta skador i kök beror på läckande rör och diskmaskiner. Vanligtvis upptäcks fuktskadorna för sent och reparationer kan bli dyra. Boende kan även få hälsoproblem, allergier och andra symptom till följd av fuktskadorna, vilket kan vara både besvärligt och kostsamt.

Bofokus fem tips för färre vattenskador:

1. Droppskydd under diskmaskin, kyl och frys är att rekommendera. Med ett droppskydd rinner vatten ut och skadan kan upptäckas snabbare.

2. Strukturerat underhållsarbete av både avloppsrör och vattenledningar.

3. Läckage vid golvbrunnar och slitna tätskikt utgör en tredjedel av alla vattenskador i badrum. Detta beror ofta på att den tekniska livslängden har passerats och att underhållsåtgärder behövs.

4. När en vattenskada väl är framme är det viktigt att agera snabbt och på rätt sätt. Genom att installera ett vattenlarm i fastigheten varnas du när skadan uppstår samt att vattentillförseln helt stängs av. Glöm inte att anmäl skadan direkt till ett försäkringsbolag och uppge skadans omfattning och orsak.

ANNONS
ANNONS

5. Genom att regelbundet besiktiga föreningens bostäder går det att både upptäcka och förebygga en stor del av de riskfaktorer som riskerar att orsaka en vattenskada.

Läs även: Många brf:er saknar godkänt brandskyddsarbete. [Dagens PS]