Bankernas bruttomarginal på bolån ökade med 18 punkter under det tredje kvartalet 2020. Vid utgången av det tredje kvartalet 202 låg marginalen på 1,44 procent, jämfört med 1,26 procent vid slutet av det andra kvartalet.

Det här konstaterar Finansinspektionen i ett pressmeddelande.

Den osäkerhet på finansmarknaderna som pandemin orsakat dämpades under årets tredje kvartalet. Riskpremier på kreditmarknaderna har minskat. Därmed har bankernas finansieringskostnad för bolån blivit lägre. Utlåningsräntan på bolån har också sjunkit, men inte lika mycket som finansieringskostnaden.

Byt bank om räntan inte sänks

Då finansieringskostnaden minskat mer än utlåningsräntan har bruttomarginalen på bolån ökat under kvartalet, skriver FI vars uppdrag är att slå vakt om att bankernas står robusta.

ANNONS
ANNONS

Samtidigt är tillsynsmyndighetens uppdrag att värna konsumenternas villkor. Utgifter för att finansiera det egna boendet är ofta ett hushålls största enskilda kostnad. FI publicerar bruttomarginalen på bolån för att konsumenter ska kunna använda det som ett verktyg i förhandlingar om lägre boränta.

Fi skriver också att det fortfarande finns utrymme att förhandla ner boränta och konstaterar att om fler bolånetagare hotade att byta bank skulle det per automatik leda till att boräntorna sjönk.

Läs även: Jämför bolåneräntor i ditt område [DagensPS.se] »