De svenska bostadspriserna fortsatte stiga marginellt i mars, enligt den senaste månadsstatistiken från Valueguard.

ANNONS

Prisindex för privatägda bostäder steg med 0,7 procent mellan februari och mars, efter att ha stigit måttligt även månaden innan. Bostadsrättsindex steg med 0,5 procent medan villaindex var upp med 0,8 procent.

Justerat för säsongseffekter stiger huvudindexet endast med 0,4 procent. Villaindex stiger med 0,5 procent och bostadsrättsindex för riket faller med 0,2 procent.

Jämfört med för tre månader sedan är priserna upp med 1,2 procent för bostadsrätter och 3,1 procent för villor, ojusterat. På årsbasis är bostadsrättspriserna upp med 1,3 procent medan villapriserna har stigit 1,5 procent.

”Antalet transaktioner i mars var ungefär 10 procent högre än samma månad i fjol, men då var det också lågt efter att amorteringskravet skärpts. Jämfört med hela första kvartalet i fjol var antalet transaktioner istället några procent lägre första kvartalet i år. I Stockholm var antalet transaktioner första kvartalet i år 5-10 procent lägre än samma period både i fjol och 2017, både för bostadsrätter och villor”, skriver Valueguard.

ANNONS
ANNONS

Valueguard har även undersökt prisutvecklingen på bostadsrättsmarknaden under första halvan av april i rikets två största kommuner. I Göteborg stiger halvmånadsindex med 1 procent medan det i Stockholm står i princip oförändrat.