Priserna på både bostadsrätter och villor för riket som helhet var oförändrade i februari efter att ha backat med 1 procent förra månaden. Det framgår av siffror som är framtagna av SCB på uppdrag av Svensk Mäklarstatistik.

ANNONS

Jämfört med för tre månader sedan har priserna för bostadsrätter sjunkit 3 procent (-6), medan villapriserna är ned 2 procent (-3). I årstakt är prisutvecklingen -5 procent (-4) för bostadsrätter och +2 procent för villor (+4).

”Stockholm bryter, åtminstone temporärt, det tidigare nedgångsmönstret med en prisuppgång på +1% både i länet och de centrala delarna. I centrala Malmö noterar vi en nedgång på -1%. I övrigt ser vi stillastående priser när februaris försäljningar räknats samman. Årstakten varierar där Stor-Malmö avviker som fortsatt positiv på +4%. I övrigt har vi negativ årsprisutveckling i samtliga områden med Centrala Stockholm i botten på -9%. Göteborgs årstakt står oförändrat mot januari med -1% för såväl storstaden som de centrala delarna”, kommenterar Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik.

Villamarknaden fortsatte nedåt i Stockholms- och Malmö-området med -1 procent senaste månaden. Malmö har dock fortsatt positiv årstakt medan de andra två storstadsområden har negativ årstakt. I Stockholms län är villapriserna nu i genomsnitt -5 procent lägre än för ett år sedan.

ANNONS
ANNONS

”Antalet bostadsaffärer ökade med +13% i februari 2018 jämfört med samma månad förra året. För respektive bostadsslag så ökade antalet bostadsrätter med +11% och antalet villor med +19%. Amorteringskravet är en bidragande orsak, vi såg en liknande volymökning innan det förra amorteringskravet infördes sommaren 2016. Folk har helt enkelt velat genomföra sina köp innan införandet”, konkluderar Per-Arne Sandegren.