Bostadsbyggandet har varit ett av den sittande regerings viktigaste frågor. Det har talats om att bygga bort bostadskrisen och siffror om byggda bostäder har använts flitigt i debatten.

ANNONS

Nu skriver Boverket att det går så där med de där planerna. Enligt en ny rapport, som redovisas i SvD,  bromsar bostadsbyggandet in – främst av bostadsrätter. Det handlar enligt Boverkets nya prognos om en ”markant” inbromsning.

Stockholm har länge pekats ut som den ort med störst behov av nya bostäder, både för nyanlända, arbetskraft och inte minst de många unga som saknar bostad och ofta tvingas bo hemma hos sina föräldrar sent upp i åldrarna. 

Amorteringskrav och sjuknade bostadspriser har också setts som ett hälsotecken på en friskare och piggare marknad.

Men antalet nya, påbörjade bostäder i Storstockholm ökar inte alls. I stället minskar antalet nya bostäder med 25 procent.

Siffran för hela landet är en minskning med 11 procent.

ANNONS
ANNONS

Frågan nu är vad de här nya siffrorna får för effekt i kommande valrörelse där bostadssituationen av allt att döma hamnar i fokus.