Inte sedan pandemin tog fart har förväntan på bopriserna i Sverige stått så lågt som nu, konstaterar SEB:s privatekonom.

ANNONS

SEB:s boprisindikator minskar med 34 enheter i juni, från plus 18 till minus 16.

På regional nivå ligger indikatorn mellan minus 10 och minus 24 enheter.

”Hushållens boprisförväntningar uppvisar det kraftigaste fallet sen pandemins inledning, vilket är ett resultat av att en allt dystrare ekonomisk vardag nu hinner ikapp hushållen. Under pandemin vände förväntningarna kraftigt upp igen efter att både Riksbanken och regeringen stöttade konjunkturen med krispolitik. Nu är läget ett helt annat och hushållen bör inte förvänta sig samma draghjälp framåt, vilket kan leda till ytterligare nedgångar innan läget stabiliseras”, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández i ett pressmeddelande från banken på måndagen.

Hushållens förväntningar på styrräntan om ett år minskar från föregående månad och ligger på 0,97 procent, en minskning med 0,39 procentenheter.

Andelen hushåll som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor minskar jämfört med förra månaden och ligger på 11 procent.

Andelen hushåll som tror på sjunkande priser uppgår till 47 procent, vilket är en ökning med 23 enheter från föregående månad.

Andelen som tror på oförändrade priser minskar med 8 enheter till 18 procent.

ANNONS
ANNONS

Varje månad genomför Demoskop på uppdrag av SEB undersökningen.

Boprisindikatorn nu senast baseras på 1 000 webbintervjuer under perioden 31 maj till 7 juni.

Läs även: Swedbank spår dubbelt så hög boränta [Dagens PS]