Det finns flera grundläggande skillnader mellan boendeformerna. Här reder vi ut begreppen.

ANNONS

”Vi får ofta frågor som rör vilka skyldigheter man har som boende i en bostadsrätt kontra i en hyresrätt. En bärande skillnad är skyldigheten du som boende har kring underhållsansvaret när du bor i en bostadsrätt. Du är själv ansvarig för att underhålla bostaden och se till att den är i ett gott skick. I en bostadsrätt har man dock friheten att utföra ändringsarbeten i bostaden, som till exempel måla om, renovera eller byta ut diskmaskinen. I en hyresrätt ansvarar hyresvärden för att underhålla lägenheten. Något som vissa gånger hindrar de boende från att genomföra egna renoveringar i lägenheten, säger Therese af Jochnick, head of legal på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

Som bostadsrättsägare har du både skyldigheter och rättigheter, bland annat har du större möjlighet att tillsammans med grannar påverka ditt boende.

Då får du stå för notan

Men går något sönder i lägenheten får du själv se till att det som är trasigt lagas.

Det bör tilläggas att i vissa fall kan föreningen vara ansvarig för reparation, kolla vad som sägs i föreningens stadgar, är rådet.

Även hyresgäster har ett ansvar, tillika rättigheter. Dock har hyresgäster mindre inflytande än bostadsrättsägare över boendet eftersom hyresvärden äger fastigheten och ansvarar för förvaltningen.

I en bostadsrättsförening råder också föreningsdemokrati och du har därmed lika stor rätt som dina grannar att göra din röst hörd på bostadsrättsföreningens årsstämma. Som medlem i bostadsrättsföreningen har du goda möjligheter till inflytande och påverkan över föreningens framtida verksamhet och investeringar.

Du äger inte boendet

”En detalj som vi upplever att många missförstår är att du inte äger ditt boende, utan att du äger en andel i föreningen som i sin tur är kopplad till din bostad. Vi på SBC arbetar aktivt för att bostadsrättsföreningarnas styrelser aktivt ska påminna sina medlemmar om deras rättighet att tillsammans påverka hur deras fastighet ska förvaltas”, förklarar Therese af Jochnick.

När det gäller månadsavgift kontra hyra är det bostadsrättsföreningens ekonomi som reglerar avgiften för bostadsrätten. Förvaltningskostnader, reparationer, lån och framtida underhåll spelar in.

ANNONS
ANNONS

Hyresrättens hyra utgår ofta från lägenhetens standard, utformning och läge. Hyran är även reglerad i hyresrättslagen.

Källa: SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB

Läs även: Det här ska du tänka på vid en badrumsrenovering [DagensPS.se] »