Du som sitter i valberedningen i din bostadsrättsförening har en hel del arbete framför dig.

ANNONS

Inför vårens stämma är det valberedningens ansvar att ta fram vilka personer som ska ingå i styrelsen och det är hög tid att komma i gång med sysslorna, särskilt om din brf har årsstämma i april-juni, skriver brf-nytt.

Under årsstämman finns det som regel tänkbara kandidater till styrelsen under året som följer, det är valberedningens roll att förbereda och ta fram förslag på dessa kandidater.

Arbetet i valberedningen brukar inledas med ett möte där planer och arbeten delas upp i gruppen. Därefter tar valberedningen reda på vilka som är intresserade av att sitta kvar i styrelsen och om behov finns för nyval till styrelsen.

Om luckor uppstår i styrelsen påbörjar valberedningen jobbet med att hitta nya styrelsemedlemmar som presenteras och föreslås på bostadsrättsföreningens årsstämma.

På stämman fattar sedan medlemmarna beslut om nästa års styrelse.

ANNONS
ANNONS

Läs även: Snö och istappar kan bli föreningens mardröm [DagensPS.se] »