Bostadsrallyt i Sverige mattas av och det välkomnar SBAB:s chefsekonom Robert Boije.

ANNONS

”Jag brukar vara försiktig med att värdera prisförändringar på bostäder men med det senaste årets historiskt sett mycket höga prisuppgång på särskilt villor, driven av ändrade konsumtionsmönster under pandemin, tror jag att det ändå är bra att det nu lugnar ner sig lite på bostadsmarknaden”, säger Robert Boije i en kommentar.

Bostadspriserna fortsatte upp i maj, utom för bostadsrätter i mellersta Sverige som föll med 0,4 procent.

Men även om prisuppgången på bostäder fortsätter är ökningstakten lägre, och att bostadsrallyt mattas av i Sverige välkomnar alltså Robert Boije.

Avsevärt lugnare prisökningstakt

”Utvecklingen under maj bekräftar den utveckling vi nu sett under några månader med en betydligt lugnare prisökningstakt på bostadsrätter. Vi har två regioner, Storgöteborg och Mellersta Sverige, där prisnivån nu är lägre än när den var som högst under pandemin”, säger han i pressmeddelandet.

Siffrorna kommer från SBAB:s och Booli:s prisindex HPI och är baserat på samtliga registrerade bostadsförsäljningar på Booli under maj.

Villapriserna fortsatte att öka i samtliga regioner, men med undantag för norra Sverige gick ökningstakten ner.

Villapriserna då och nu

Till exempel ökade villapriserna i Storstockholm med mer blygsamma 0,9 procent i maj, jämfört med 4,3 procent i april.

ANNONS
ANNONS

SBAB:s chefsekonom räknar med ”en betydligt mer dämpad utveckling på bostadsmarknaden de kommande månaderna”, kopplat till minskad smittspridning, ett öppnare Sverige och mer normalt konsumtionsmönster.

Läs mer här.

Läs även: Priserna på bostäder nära kritisk gräns [DagensPS.se] »