I sommar används de lokala lekplatserna mer än vanligt då många väljer att semestra på hemmaplan. Det är fastighetsägare som ansvarar för att lekplatserna är säkra. Regelbundna inspektioner är därför ett bra verktyg, skriver Fastighetsägarna.

ANNONS

Enligt plan- och bygglagen (PBL) och produktsäkerhetslagen ansvarar fastighetsägare för att lekplatserna och lekredskapen är säkra av använda. Lekplatser ska underhållas så att risken för olycksfall begränsas enligt PBL. I Boverkets byggregler (BBR) preciseras kraven, fast lekredskap ska sättas upp och de ska även underhållas så att personskador begränsas.

Gungor och olika typer av klätterställningar ska ha stötdämpande underlag som sand, bark eller gummimattor. Enligt produktsäkerhetslagen ansvarar även fastighetsägaren för att lekredskap, oavsett ålder, är säkra att använda.

Läs mer här: Är din lekplats säker?

ANNONS
ANNONS

Läs även: Vem ansvarar för poolen och studsmattan i en BRF? [Dagens PS]