Riksdagen har beslutat att höja åldern för när man tidigast kan ta ut sin pension eller ansöka om garantipension. Anledningen är att partierna vill minska riskerna för social utsatthet och stärka statskassan.

ANNONS

Åldersgränsen för tidigaste uttag av inkomstgrundad ålderspension ska höjas från 62 till 63 år 2023.

I sitt betänkande motiverar Socialförsäkringsutskottet beslutet med att ”ett beslut om att lämna arbetslivet alltför tidigt kan leda till betydande begränsningar i personens ekonomiska trygghet senare under tiden som pensionär”.

Ett annat viktigt argument för en höjd nedre åldersgräns är att om många lämnar arbetslivet tidigt minskar avgifts- och skatteinkomsterna till den offentliga sektorn, skriver utskottet.

Medellivslängd påverkar pension

Från nästa år måste man dessutom ha fyllt 66 år för att kunna ta ut garantipension eller söka bostadstillägg för pensionärer eller äldreförsörjningsstöd. Nu går gränsen vid 65 år.

Bakgrunden är att medellivslängden helt enkelt ökar, och att det får kostnaderna för pensioner att öka.

Åldersgränserna ska knytas till den så kallade riktåldern för pension som ska börja användas 2026. Riktåldern ska ersätta dagens 65-årsnorm, skriver riksdagen.

ANNONS
ANNONS

V och SD reserverade sig i samband med beslutet.

Läs också:

Pension – mindre än hälften får råd att bo kvar [Dagens PS]