Fackförbundet Forena har gjort en undersökning som visar att många tror på en klart sämre levnadsstandard efter sin pension. För att kunna bo kvar i sin bostad bedömer de flesta att de behöver mer än den genomsnittliga nivån.

ANNONS

En nybliven pensionär i dag får i genomsnitt ut 68 procent av sin tidigare lön. I en enkätundersökning har Forena frågat löntagare om de klarar att bo kvar i sitt boende med den inkomsten. Mer än hälften, 60 procent, svarar nej på den frågan.

Bara 20 procent av de tillfrågade löntagarna vill jobba efter 65 års ålder, men två tredjedelar säger ändå att de antagligen kan gå tidigast vid 66 år.

”Oron för sin framtida pension är betydande och högst befogad med tanke på att den allmänna pensionen sedan början av 2000-talet har befunnit sig i fritt fall. Därför är det inte överraskande att endast fyra av tio löntagare tror att de kommer kunna bo kvar i sin nuvarande bostad när de blir pensionärer”, säger Forenas Samhällspolitiske chef Håkan Svärdman i en kommentar.

Pension otidsenlig

Han konstaterar att många anser att chansen att bo kvar fördubblas för pensionärer som delar bostad med sin partner. Det gör tvåsamhet till en viktigare faktor än pensionssystemet, skriver Forena i ett pressmeddelande.

Genomsnittligt får alltså nyblivna pensionärer ut 68 procent av sin lön, men 40 procent menar att de behöver minst 80 procent av lönen för att uppnå en god ekonomisk standard. Lika många är oroliga för att deras pension inte ska vara tillräcklig när de lämnar arbetslivet.

Flera lämnar frågan öppen när det gäller att arbeta efter att de har gått i pension. Bara 32 procent svarar helt klart nej på frågan om de kan tänka sig att fortsätta efter att de gått i pension.

ANNONS
ANNONS

Forena konstaterar i sin kommentar till rapporten att arbetslivet behöver genomgå förändringar som gör det enklare för äldre personer att fortsätta jobba. Förbundet menar också att det finns otidsenliga åldersgränser och regler inom socialförsäkringar och i tjänstepensionsavtal som försvårar tillvaron för personer som behöver en tidig pension eller anpassade villkor.

Läs också:

Så går du i pension tidigare [Dagens PS]