En av världens viktigaste bilsalonger är den som hålls i Genève i början av mars varje år. Covid-19 stoppade årets event och synergieffekterna stoppar även nästa års bilsalong.

ANNONS

På grund av de ekonomiska konsekvenserna från att man tvingades inställa årets bilsalong till följd av pandemin, har stiftelsen som ansvarar för att organisera evenemanget varit tvungen att fatta några viktiga beslut om bilsalongens framtid.

Kommittén och stiftelsens styrelse beslutade sent igår eftermiddag att inte anordna eventet 2021. En majoritet av utställarna deltog i en undersökning där de uppgav att de förmodligen inte skulle delta i en 2021-upplaga och att de föredrog att avvakta till 2022. Bilbranschen genomgår för närvarande en svår fas och utställare behöver tid för att återhämta sig från effekterna av pandemin. Dessutom är det långt ifrån säkert att den nuvarande hälsosituationen skulle göra det möjligt att organisera ett evenemang som lockar mer än 600.000 besökare och 10.000 journalister nästa vår.

Omedelbart efter att bilsalongen ställdes in i år bad stiftelsen Genève om ekonomiskt stöd för att täcka de förluster som orsakats av avbrottet av bilsalongen – uppskattat till 11 miljoner schweiziska franc – och för att hjälpa till att förbereda ett nytt event. I början av juni godkändes ett lån till stiftelsen på 16,8 miljoner schweiziska franc. Stiftelsen ser dock inte villkoren för lånet som en garanti för stiftelsens långsiktiga finansiella stabilitet i dess nuvarande form.

Anledningen till detta är att stiftelsen skulle vara skyldig att återbetala 1 miljon schweiziska franc redan i juni 2021, innan den hade haft möjlighet att generera ytterligare medel, eftersom nästa års upplaga inte kan äga rum. Lånet accepterades därför inte utan istället har man beslutat att sälja eventet till Palexpo SA som äger utställningslokalerna.

Målet är att hitta en lösning som säkerställer en regelbunden organisation av en International Motor Show i Genève. Köp av tillgångarna skulle överföra alla rättigheter till organisationen av bilsalongen till Palexpo SA. Geneva International Motor Show är det största offentliga evenemanget i Schweiz. Dess ekonomiska påverkan på kantonen i Genève beräknas till cirka 200 miljoner CHF per år.

ANNONS
ANNONS

Läs även om årets inställda bilsalong.