Den ideella föreningen NTF har i dagarna försatts i konkurs efter att ett antal oegentligheter uppdagats och visselblåsare vittnat om att organisationen är korrupt och präglas av tystnadskultur, avslöjar Dagens Nyheter. 

ANNONS

I samband med att Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, NTF, försatts i konkurs visar det sig nu att organisationen hanterat det statliga projektstödet från Trafikverket på ett felaktigt sätt, vilket bland annat visat sig då de inte kunnat redogöra för hur det statliga stödet använts.

Den ideella organisationen anses även vara korrupt. Något som två visselblåsare inifrån föreningen larmade Trafikverket om redan under hösten 2021, skriver Dagens Nyheter.

88 år i trafiksäkerhetens tjänst

Det var under förra veckan som NTF:s styrelseordförande Benny Örnerfors meddelade att han avgår med omedelbar verkan. Dagen därpå beslutade resten av styrelsen att föreningen skulle försättas i konkurs. Detta efter närmare 88 år i trafiksäkerhetens tjänst. Inte sällan som remissinstans till regeringen.

De pengar som NTF genom åren mottagit av Trafikverket har därför haft som syfte att ta fram nödvändig statistik eller till exempel lära skolbarn och nyanlända om svensk trafiksäkerhet, skriver Dagens Nyheter.

Brutit mot lagen om offentlig upphandling

Bland de oegentligheter som nu avslöjats framgår det dock att delar av de miljontals kronor som mottagits och använts inte kan härledas till specifika trafikprojekt, eller att det saknas nödvändigt information för att man ska kunna bokföra utgifterna.

I några fall har pengarna även gått direkt till det centrala kansliet, eller till något av NTFs 23 länsförbund. Det finns också uppgifter om att NTF brutit mot lagen om offentlig upphandling, LOU och att de som ifrågasatt ledningen hotats av att uteslutas ur föreningen.

ANNONS
ANNONS

Ekonomiskt brott kan därmed inte uteslutas, skriver DN. Enligt de experter som DN rådgjort med kan det i förlängningen handla om såväl bokföringsbrott, förskingring och trolöshet mot huvudman, eftersom NTF mottagit pengar från Sveriges skattebetalare i ett visst syfte men använt dem till något helt annat.

Läs även: Nya miljarder till klimatsmarta transporter[Dagens PS]