En stor utmaning som den ökade användningen av elbilar medför är utbyggnaden av en adekvat infrastruktur med snabbladdare, något som de flesta elnätverk inte är anpassade för. Men här kan Skoda vara lösningen på spåret.

ANNONS

De senaste årens utveckling inom elbilssegmentet har skapat nya förutsättningar för många att köra fossilfritt, något som våra politiker vill att vi ska göra redan från 2030. Men i den elektrifieringshysteri som råder så är inte förutsättningarna på plats för att hantera visionerna. Den utbyggnad av ladd infrastruktur som pågår är helt enkelt inte tillräckligt effektiv och detta beror till stor del att våra elnätverk inte är dimensionerade för den höga belastning som kommer att krävas när man behöver +100 kW.

Att dra nytt kabelnät är en oerhört kostsam historia och något som våra politiker verkar ha glömt bort. Istället läggs allt ansvar för detta på elbolagen och elbilstillverkarna. Tesla har länge varit en föregångare vad gäller effektiv laddning genom sitt eget nätverk av så kallade Superchargers. Det nya och av flera tillverkare samägda Ionity-nätverket som nu byggs ut i Europa är ett annat exempel på effektiv laddning men är också beroende av ett elnät som kan hantera den höga spänning som krävs.

Att kunna ladda snabbt är viktigt men det hänger på att elnätet klarar det.

Men här kan Skoda ha hittat lösningen på problemet och det är faktiskt ingen ”rocket science”. Skoda Auto DigiLab i Israel, som är en ”think-tank” när det gäller utveckling av ny teknik, har knutit till sig Chakratec som är ett start-up företag och som ligger bakom Kinetic Power Booster. Det handlar om individuella laddstationer som använder kinetisk svänghjulsteknologi som ger dubbelt så mycket el än vad det nationella elnätet klarar av.

Det innovativa systemet gör det möjligt att förse elfordon med snabbladdningsteknik, även när det vanligtvis inte är tillräckligt med kraft. Laddstationen utnyttjar energiöverskott i nätet, accelererar svänghjulen till höga hastigheter och lagrar elen som kinetisk energi. När en elbil sedan ansluts, levererar Kinetic Power Booster detta som elektricitet och fördubblar därmed laddkraften som det nationella nätet kan ha gett på egen hand. Det gör denna smarta lösning idealisk för t.ex. bilhandlare eller köpcentrum.

Chakratec-systemet lagrar energi när det finns överskott av elektricitet och lindrar också belastningen på nätet vid topptider. Till skillnad från batteribaserade laddningsstationer förblir kapaciteten hela tiden. Dessutom är den rent mekaniska Kinetic Power Booster anmärkningsvärt miljövänlig eftersom den inte använder kemiska battericeller. Dessutom möjliggör det cirka 200 000 snabbladdnings- och urladdningscykler. Detta motsvarar en livslängd på cirka 20 år.

ANNONS
ANNONS

Systemet (boostern) består av tio svänghjul som finns i en container där de roterar i vakuum. Så snart ett fordon är anslutet för att laddas, genererar svänghjulen extra elektricitet. Denna funktion gör det möjligt för boostern att lagra tillräckligt med energi för att samtidigt ladda t.ex. två Skoda Citigo iV med dubbelt så mycket kraft som det nationella nätet normalt ger. Tekniken markerar ytterligare ett steg mot framtiden för individuell rörlighet och Skoda bidrar i hög utsträckning till bättre förutsättningar. Frågan är när vi får se lösningen i Sverige?