Den 30:e september kommer bränsleskatten, som sänktes tillfälligt i maj, att återgå till sin normala nivå. Ett slag i ansiktet, säger Riksförbundet M.

ANNONS

Vi har tidigare rapporterat om den ökning i konsumentpris på omkring två kronor, som väntas till följd av att den tillfälliga skattesänkningen på drivmedel upphör i slutet på nästa månad.

Från Riksförbundet M:s håll (före detta Motormännen) ser man detta som ytterligare ett svek mot bilister, som lovats ett flertal ekonomiska lättnader som aldrig har infriats.

Två löften som fallit mellan stolarna

Det mest grundläggande av dessa löften är det om sänkt bränsleskatt, som utlovades för att väga upp för de prisökningar som reduktionsplikten medför. Biobränsle kostar i regel mer att framställa, varför regler om ökad inblandning oundvikligen leder till högre konsumentpriser.

Ett annat löfte är det om drivmedelskompensation till alla bilägare, som kom till följd av Ukraina-krigets inverkan på oljepriset. Detta förslag röstades ned i riksdagen.

Reduktionsplikten borde innebära sänkt skatt

Att godisregn à la drivmedelskompensation inte går igenom är kanske inte nödvändigtvis något dåligt. Under pågående valrörelse skulle något sådant faktiskt lukta lite röstköp.

Annat är det att använda bränsleskatten som buffert för att kunna öka inblandningen av biodrivmedel, och således minska transportsektorns negativa inverkan på miljön.

Om man ser bränsleskatten som i huvudsak pigouviansk, är det högst rimligt att den endast omfattar sådant bränsle som faktiskt innebär kostnader för samhället.

Även om biobränsle innebär vissa negativa externaliteter, är det viktigt att beakta den samhälleliga belastningen relativt den för fossila drivmedel.

Att helt skattebefria den del av bränslet som är förnybar är, enligt Riksförbundet M, ett bra sätt att balansera skyddande av miljön med skyddande av konsumenterna. Det är viktigt i det ansträngda ekonomiska klimat som nu råder.

ANNONS
ANNONS

Riksförbunder M:s samtliga förslag

Utöver att man vill att inblandat biobränsle ska skattebefrias, föreslår Riksförbundet M fem nedan följande åtgärder för att motverka bränslekrisen:

  • Möjliggör reseavdrag för fler arbetsresor än vad som i dag är möjligt,
  • skattebefria trafikförsäkringen,
  • fyrdubbla glesbygdsavdraget, 
  • ta temporärt bort trängselskatt och broavgifter, och
  • sänk energiskatten till den lägsta nivån som EU medger.

 

Här finns hela pressmeddelandet att läsa.