Dagens PS

Svenskt AI verktyg hittar nästan alla melanom

Enligt en ny svensk studie, som publicerats i British Journal of Dermatology, diagnosticerar AI-verktyget Dermalyser malignt melanom men väldigt hög precision
Enligt en ny svensk studie, som publicerats i British Journal of Dermatology, diagnosticerar AI-verktyget Dermalyser malignt melanom men väldigt hög precision. (Foto: AI Medical Technology)
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe
Uppdaterad: 07 mars 2024Publicerad: 07 mars 2024

Det AI-baserade verktyget Dermalyser, diagnostiserar enligt en ny studie malignt melanom med anmärkningsvärt hög precision.

ANNONS
ANNONS

I en ny svensk studie visade AI-verktygt Dermalysers diagnostiska prestanda 95 procent sensitivitet och 86 procent specificitet. För invasiva melanom är siffrorna ännu högre, 100 respektive 93 procent.

Kan öka upptäckten

Studien visar att andelen upptäckt hudcancer av typen malignt melanom kan ökas med hjälp av artificiell intelligens, AI.

Studien har utvärderat det svenska startup-bolaget AI Medical Technologys AI-drivna, smartphonebaserade diagnostiska verktyg. Den genomfördes vid 37 svenska primärvårdskliniker.

I studien underöktes patienter med två diagnosmetoder, dels fotograferades hudförändringarna med ett dermatoskop monterat framför mobilens kamera och den tillhörande Dermalyser-appen analyserade och visade ett resultat inom några sekunder.

Oavsett om Dermalyser indikerade misstänkt melanom eller inte, analyserade också primärvårdsläkare alla hudförändringar.

ANNONS

Senaste nytt

Hittade nästan alla fall

Primärvårdsläkarnas diagnoser samlades in och jämfördes med Dermalysers resultat.

ANNONS

Dermalysers precision när det gäller invasiva melanom hade ett värde på 0,988, vilket motsvarar en maximal sensitivitet och specificitet på 100 procent respektive 92,6 procent.

När alla patienter i studien inkluderades, inklusive de med melanom in situ, alltså förstadium till melanom, var värdet 0,960, vilket motsvarar en maximal sensitivitet på 95,2 procent och en specificitet på 84,5 procent.

Till hjälp i primärvården

Magnus Falk, docent i allmänmedicin vid Institutionen för hälsa, medicin och vård på Linköpings universitet, och studiens huvudprövare, säger att det kliniska beslutsstödsverktyget visade hög diagnostisk noggrannhet.

“Verktyget kan således tillföra ett betydande kliniskt värde för läkare i primärvården vid bedömning av hudförändringar för att upptäcka melanom”, kommenterar han i ett pressmeddelande.

Han tillägger att det tydliga intrycket från studien är att den medicinska personalen som var involverad i studien var beredd att, i hög grad, lita på Dermalyser.

Det tyder enligt honom på att verktyget utan större svårigheter kan integreras i nuvarande kliniska rutiner.

Särskilt övertygande resultat

ANNONS

Sam Polesie är adjungerad universitetslektor vid Institutionen för dermatologi och venereologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Han säger att AI:s precision när det gäller att analysera dermatoskopiska bilder för att identifiera melanom under de senaste åren har nått upp till, eller till och med överträffat, erfarna hudläkares precision.

Trots det har bara ett begränsat antal studier testat dessa system under rutinmässiga förhållanden, påtalar han.

“Denna studie är anmärkningsvärd då den utförts i en verklig, klinisk miljö, vilket gör resultaten särskilt övertygande”, säger han i pressmeddelandet.

Läs mer: Svensk AI-app upptäcker hudcancer bättre än läkare Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS