Teknikmässigt ligger svensk sjukvård i framkant, ändå förlorar den svenska sjukvården fler timmar på grund av driftsstopp än andra länders sjukvård.

ANNONS

En ny sjukvårdsundersökning från mobilitets- och IoT-företaget Soti, ligger svensk sjukvård, enligt medarbetarna själva, i framkant.

Sverige förlorar flest antal timmar

Enligt undersökningen tycker bara 29 procent av de svenska respondenterna att tekniken som används på deras arbetsplats är föråldrad, det är lägre än Tyskland där 57 procent tycker att tekniken är föråldrad och Storbritannien, där 56 procent tycker det.

Trots det här förlorar dock svensk sjukvård flest antal timmar på grund av driftsstopp av alla andra undersökta länder runt om i världen.

I dag går 5,1 timmar per person och vecka förlorade i Sverige, det motsvarar cirka 30 arbetsdagar per person och år.

Andra länder förlorar färre timmar

Både i Europa och Nordamerika är antalet förlorade timmar lägre, i den amerikanska sjukvården förloras 3,1 timmar per person och vecka och i Tyskland förloras 3,2 timmar.

ANNONS
ANNONS

”Vården går i dag på knäna som det är. Vi upplever en vård som är präglad av en pandemi, med milslånga vårdköer och en slutkörd personal. Att då nästan en månad per år dessutom går förlorad på grund av teknikstrul är under all kritik, säger Ville Viljanen, försäljningschef på Soti i Sverige, i ett pressmeddelande.

Tekniken håller hög standard

I undersökningen låg Sveriges sjukvård högt upp på listan inom de flesta tekniska områden, 79 procent av de svenska organisationerna har teknik som möjliggör fjärrövervakning av patienter.

Programvara för videomöten och chattfunktioner har ökat snabbt i Sverige, 83 procent av organisationerna svarade att de har infört det i verksamheten.

81 procent svarade att de använder uppkopplade enheter för dataavläsning som gör det möjligt att samla in data på distans.

När tekniken håller så hög standard kan man fråga sig varför driftsstoppen är så många.

ANNONS
ANNONS

”Driftstopp för enheter kan leda till onödiga kostnader för organisationen, förlorade intäkter och det viktigaste inom vården, förlorad produktivitet. Genom att ha en full insyn i organisationens enheter och appar kan man lättare hantera de mobila enheterna och minska det höga antalet driftstoppstimmar”, säger Ville Viljanen i pressmeddelandet.

Intresserad av ekonomi och Life Science? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Nya styret i Region Stockholm vill ta bort nätläkares fördelar [Dagens PS]