Dagens PS

Studie visar förödande långtidseffekter av covid-19

Enligt ny studie har de som smittats av covid-19 viruset högre risk att drabbas av flertalet hjärnskador än dem som inte smittats av viruset och det vanligaste symptomet på hjärnskada är minnesförsämringar, så kallad hjärndimma
Enligt ny studie har de som smittats av covid-19 viruset högre risk att drabbas av flertalet hjärnskador än dem som inte smittats av viruset och det vanligaste symptomet på hjärnskada är minnesförsämringar, så kallad hjärndimma. (Foto: Pexels)
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe
Uppdaterad: 23 sep. 2022Publicerad: 23 sep. 2022

Personer som haft covid-19 löper högre risk för en mängd hjärnskador än personer som inte smittats av viruset, något som påverkar miljontals människor.

ANNONS
ANNONS

I en studie publicerad i Nature Medicine har forskare med hjälp av medicinska register från miljontals amerikaner bedömt fler än 44 olika sjukdomar och funnit att hos dem som smittats av covid-19 förekom störningar i hjärnan och andra neurologiska störningar hos 7 procent fler, jämfört med personer som inte smittats av viruset, det rapporterar Reuters.

De 7 procenten motsvarar 6,6 miljoner amerikaner som har drabbats av hjärnskador kopplade till deras covid-19-infektioner.

Studerat journaler från miljontals amerikaner

“Resultaten visar de förödande långtidseffekterna av covid-19”, säger seniorförfattaren Ziyad Al-Aly vid Washington University School of Medicine i ett uttalande, skriver Reuters.

Han och hans kollegor vid Washington University School of Medicine och Veterans Affairs St. Louis Health Care System har studerat journaler från 154 000 amerikanska veteraner som testat positivt för covid mellan 1 mars 2020 och 15 januari 2021.

De smittades journaler jämfördes med uppgifter från 5,6 miljoner patienter som under samma period inte smittats av covid-19, samt med en annan grupp människor från en period strax innan viruset kom till USA.

ANNONS

Senaste nytt

Hjärndimma vanligaste symptomet på hjärnskada

Enligt Ziyad Al-Aly har tidigare studier tittat på en mindre grupp störningar och till stor del fokuserat på inlagda patienter, medan den här studien inkluderar både inlagda patienter och patienter som inte varit inlagda på sjukhus.

ANNONS

Det vanligaste symptomet på hjärnskada är enligt studien minnesförsämringar, så kallad hjärndimma. Personer som infekterats med covid-19-viruset hade 77 procents högre risk att utveckla hjärndimma jämfört med kontrollgrupperna.

Vanligare med stroke, anfall och psykiska problem

Jämfört med dem som aldrig infekterats med covid-19-viruset hade personer som infekterats med viruset också 50 procent högre risk att få ischemisk stroke som orsakas av blodproppar. De var även 80 procent mer benägna att få anfall och 43 procent mer benägna att ha psykiska problem som ångest och depression.

Jämfört med kontrollgrupperna var de som smittats av covid-19 viruset även 35 procent mer benägna att få huvudvärk och 42 procent mer benägna att drabbas av rörelsestörningar som skakningar.

Krävs strategier för att möta utmaningarna

Forskarna menar att regeringar samt hälso- och sjukvårdssystem världen över behöver utarbeta planer för verkligheten efter covid.

“Med tanke på pandemins kolossala omfattning krävs brådskande och samordnade, men än så länge frånvarande, globala, nationella och regionala svarsstrategier för att möta dessa utmaningar”, säger Ziyad Al-Aly till Reuters.

Intresserad av ekonomi och Life Science? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

ANNONS

Läs mer: Studie: Även mild covid-19 ger hjärnskador

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS