Dagens PS

Studie: Patienter med kvinnliga läkare har lägre dödlighet

En kvinnlig läkare. En ny studie visar att det tydligen är bra att ha en kvinnlig läkare
En ny studie visar att det tydligen är bra att ha en kvinnlig läkare. (Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT)
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe
Uppdaterad: 24 apr. 2024Publicerad: 24 apr. 2024

Har du en kvinnlig läkare? Tur för dig, ny forskning visar nämligen att patienter som behandlas av kvinnliga läkare har lägre dödlighet.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

I en ny studie analyserade ett internationellt forskarteam data från över 776 000 manliga och kvinnliga patienter från 65 år och äldre och som behandlades mellan 2016 och 2019, det skriver Newsweek.

Jämförde data

Yusuke Tsugawa, docent vid David Geffen School of Medicine vid University of California Los Angeles, och hennes team undersökte data över försäkringskrav till USA:s sjukförsäkringsprogram Medicare.

De undersökta kraven kom från cirka 458 100 kvinnliga och nästan 319 800 manliga patienter, 142 500 kvinnliga patienter och 97 500 manliga patienter hade behandlats av kvinnliga läkare.

Forskarteamet analyserade patienternas dödlighet och återinläggning på sjukhus 30 dagar efter sjukhusinläggning.

Forskarna fann att patienter hade lägre dödlighet när de behandlats av kvinnliga läkare och att kvinnliga patienter gynnas ännu mer än manliga av att behandlas av kvinnor.

De fann även att patienter som behandlats av kvinnliga läkare var mindre benägna att återinläggas på sjukhus

ANNONS

Senaste nytt

Kliniskt signifikant skillnad

ANNONS

Kvinnliga patienter som behandlats av kvinnliga läkare hade en dödlighet på 8,15 procent och kvinnor som behandlats av en manlig läkare hade 8,38 procents dödlighet, skillnaden är enligt forskarna kliniskt signifikant.

För manliga patienter var skillnaden mindre, män som behandlats av en kvinnlig läkare hade en dödlighet på 10,15 procent och män som behandlats av en manlig läkare hade en dödlighet på 10,23 procent.

Forskarna fann samma mönster i siffrorna för återinläggning på sjukhus.

Antagna anledningar

Patientresultaten mellan manliga och kvinnliga läkare bör inte skilja sig åt, men data visar på en tydlig skillnad som kan tyda på att kvinnor och män praktiserar medicin på olika sätt.

Forskarna föreslår att det kan finnas flera faktorer som ligger bakom de här skillnaderna, för det första kan manliga läkare underskatta svårighetsgraden av sina kvinnliga patienters sjukdomar, i medicinsk litteratur kallas det ofta för Gender pain gap, könssmärtgapet.

Tidigare forskning har visat att manliga läkare underskattar kvinnors smärta, kardiovaskulära symtom och strokrisk, något som kan leda till att kvinnorna inte få tillräcklig vård eller får vård för sent.

Forskarna föreslår även att kvinnliga läkare kanske kommunicerar bättre med sina kvinnliga patienter, vilket kan göra att patienterna lämnar viktig information som kan förbättra både diagnos och behandling.

ANNONS

Slutligen tänker forskarna att kvinnliga patienter också kan vara mer bekväma med att kvinnor utför känsliga undersökningar och mer bekväma med att engagera sig i detaljerade samtal med kvinnliga läkare.

“Vad våra resultat indikerar är att kvinnliga och manliga läkare praktiserar medicin olika, och dessa skillnader har en meningsfull inverkan på patienternas hälsoresultat”, säger Yusuke Tsugawa i ett pressmeddelande från UCLA.

Här är nio symptom på stroke hos kvinnor

Kvinnors symptom vid stroke är ofta subtila och skiljer sig från dem vi fått lära oss att känna igen. Här är nio symptom hos kvinnor.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS