Dagens PS

Investera i life science – så lyckas du

Life Science
Stockholmsbörsen har näst flest noterade Life Science-bolag efter New York-börsen. (Foto: Unsplash)
Daniel Jacobs
Daniel Jacobs
Uppdaterad: 03 mars 2023Publicerad: 03 mars 2023

Sverige ska bli ledande inom life science. Dagens PS berättar hur du kan bli en del av den nationella satsningen, som investerare i branschen.

ANNONS
ANNONS

Läkemedel stod för 7 procent av Sveriges totala export 2022, vilket är rekordsiffror. På Stockholmsbörsen finns det flera hundra life science-bolag – det är bara New York-börsen som har fler.

Svenska företag har historiskt varit väldigt framgångsrika inom sektorn, med Astra (numera Astra Zeneca) och Pharmacia (köptes av Pfizer 2002) som de mest tydliga exemplen då de blev globala läkemedelsbolag under 1980-talet.

Så kan du investera – med lägre risk

Under 1990- och 2000-talen konsoliderades branschen där en handfull stora läkemedelsbolag som just Astra Zeneca och Pfizer tog över nästan hela marknaden för de senare stegen av klinisk utveckling, regulatoriska processer och kommersialisering.

Astra Pharmacia

Astra och Pharmacias succéer lade grunden till dagens svenska Life Science-sektor. (Foto: TT)

Ett mindre riskfyllt sätt att investera i sektorn är att satsa på aktier i dessa större läkemedelsbolag, eller fonder specialiserade på sektorn med en blandning av små och stora bolag.

ANNONS

Senaste nytt

Så kan du investera i life science – med högre risk

Den lite mer riskvillige kan satsa på något av Stockholmsbörsens många bioteknik-bolag. Så kallas ofta de företag i life science-sektorn som utvecklar nya läkemedel och nya behandlingar och genomför tidiga utvecklingsfaser.

ANNONS

Vanligt är att dessa bolag när de har en tillräckligt färdig produkt (ofta efter bra resultat på kliniska fas II-studier) ingår ett licensavtal med en större partner som har muskler nog att ta projektet genom fas III och vidare till marknad – och det är då den stora avkastningen kommer för investerarna.

Att investera i dessa utvecklingsbolag kan se läskigt ut för den oinsatte. Bolagen går generellt minus stora pengar och har knappt några intäkter, vilket gör att många av de vanliga nyckeltalen på börsen (som till exempel räntabilitiet, P/E och P/S) helt enkelt ser horribla ut.

Men för den som har tålamod kan belöningen bli stor.

Värdet på bolagets aktier uppskattas i stället för de vanliga nyckeltalen ofta på vilken projektpipeline de har och hur långt de kommit i utvecklingen, skriver Biostock i sin guide till investeringar i sektorn.

Så lång tid tar det innan du går med vinst

Enligt en litteratursammanställning (Thornblad & Carlsson, 2021) tar det i genomsnitt 7,8 år från att ett bioteknikbolag bildas i Sverige till att det inleder sin första kliniska studie.

Kostnaden är i snitt 5,5 miljoner dollar. Därefter tar det i snitt fyra år och kostar i snitt 16 miljoner dollar att genomgå fas I och II.

Att ett läkemedel tar sig igenom dessa faser är en central faktor för värdet på ett börsnoterat bioteknikbolag – en lyckad klinisk studie kan leda till rusning på börsen, och tvärtom kan misslyckanden leda till att aktien rasar.

ANNONS
Life Science

Att ta fram nya läkemedel är en process som tar många år. (Foto: Unsplash)

Thornblad och Carlsson har kommit fram till att i snitt är det 12,2 procents sannolikhet att en klinisk fas I-studie är lyckad. Det är 21,1 procents sannolikhet för fas II-studier och 55,6 procents sannolikhet för fas III-studier.

Sannolikheterna skiljer sig dock kraftigt åt beroende på syftet med produkterna – vissa typer av sjukdomar är enklare att ta fram läkemedel mot än andra.

Vilket läkemedel ska man satsa på?

Det finns också en rad andra faktorer som är centrala för uppskattningen av det potentiella värdet av ett läkemedel: Är det ett helt nytt läkemedel, eller en utveckling av ett äldre läkemedel?

Hur ser marknaden för en färdig produkt ut? Hur ser konkurrensen ut? Hur ser äganderätten och patentskyddet ut?

Hur ska projektet finansieras?

Det är viktigt att hålla koll på hur planen för finanseringen ser ut – det är ovanligt att ett bioteknikbolag har finansierat utvecklingen av ett läkemedel i förväg.

ANNONS

I stället tar man in mer pengar i takt med att man når framsteg i processen. När projektet går framåt stiger sannolikheten för framtida avkastning, och därför går värdet på de befintliga aktierna ofta upp, samtidigt som man utfärdar nya aktier i en emission för att ta in mer pengar för att finansiera nästa steg i utvecklingen.

Investeringar i bioteknik är således särskilt komplexa, då de potentiella intäkterna ligger långt fram i tiden – om man ens kommer dit. Vetenskapliga och regulatoriska processer kan sätta stopp för hela projektet.

Men för den som investerat i ett bolag med ett läkemedel som går hela vägen kan det bli jackpott.

Läs även: Investera i biotech – en artikelserie

Läs även: En nationell strategi för life science

Läs även: Svensk export av läkemedel slår alla rekord

Vad betyder life science?

Life science, ibland kallat livsvetenskap på svenska, är en bred tvärvetenskaplig term som syftar till alla typer av studier av biologiskt liv samt inre och yttre förutsättningar för fortsatt liv – motsatt fysikvetenskap som studerar icke-levande system.

Regeringen definierar begreppet så här i den nationella life science-strategin: “Life science-sektorn omfattar de företag, universitet och högskolor samt offentliga aktörer på kommunal, regional och statlig nivå, som genom sin verksamhet bidrar till att främja människors hälsa. Sektorn innefattar forskning, högre utbildning och innovation, utveckling av läkemedel, medicintekniska produkter och behandlingar, samt prevention, implementering och uppföljning”.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS